Bravis Beter Thuis #1 Wat is Bravis Beter Thuis?

Voor specialistische zorg hoef je niet altijd naar het ziekenhuis. Het kan soms handiger zijn en meer rust geven om in de eigen omgeving zorg te krijgen. Daarom is er Bravis Beter Thuis. Dat is ziekenhuiszorg, maar dan thuis of zo dicht bij huis als mogelijk is. Behandelingen zoals bloedtransfusies en dialyses vinden al steeds vaker aan huis plaats. Maar ook voor monitoring en nacontroles hoef je niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen. Dat kan even goed thuis of bij een zorgpartner in de buurt gebeuren. Zo hou je zelf de regie over jouw gezondheid en ben je toch verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg.
In deze podcastserie staan we uitgebreid stil bij de verschillende onderdelen van Bravis Beter Thuis.

Bravis Beter Thuis brengt ziekenhuiszorg thuis of zo dicht bij huis als mogelijk is. Maar wat valt er nu allemaal onder Bravis Beter Thuis? Waarom kan deze zorg niet in het ziekenhuis gegeven worden? En wat levert het mij op als patiënt?

Deze en andere vragen leggen we in deze eerste aflevering van de podcastserie Bravis Beter Thuis voor aan zorggroepmanager Annelies Koeken, SEH-arts Aletha Evegaars en neuroloog Meriam Braaksma.

Beluister hier de podcast

Beluister hier de hele serie Bravis Beter Thuis