Bravis Beter Thuis #3 Monitoringscentrum

Voor specialistische zorg hoef je niet altijd naar het ziekenhuis. Het kan soms handiger zijn en meer rust geven om in de eigen omgeving zorg te krijgen. Daarom is er Bravis Beter Thuis. Dat is ziekenhuiszorg, maar dan thuis of zo dicht bij huis als mogelijk is. Behandelingen zoals bloedtransfusies en dialyses vinden al steeds vaker aan huis plaats. Maar ook voor monitoring en nacontroles hoef je niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen. Dat kan even goed thuis of bij een zorgpartner in de buurt gebeuren. Zo hou je zelf de regie over jouw gezondheid en ben je toch verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg.
In deze podcastserie staan we uitgebreid stil bij de verschillende onderdelen van Bravis Beter Thuis.

Een groeiende groep patiënten van het Bravis ziekenhuis meet zelf zijn gezondheidswaardes. Deze resultaten komen binnen bij het monitoringscentrum, waar vier verpleegkundigen de meldingen in de gaten houden en indien nodig actie ondernemen.

Sharinda Tak en Lianne Jongeneelen volgen dagelijks de meldingen van honderden patiënten. Zij vertellen hierover in de derde aflevering van deze podcastserie.

Beluister hier de podcast

Beluister hier de hele serie Bravis Beter Thuis