Bravis Beter Thuis #4 Zelf dialyseren

Voor specialistische zorg hoef je niet altijd naar het ziekenhuis. Het kan soms handiger zijn en meer rust geven om in de eigen omgeving zorg te krijgen. Daarom is er Bravis Beter Thuis. Dat is ziekenhuiszorg, maar dan thuis of zo dicht bij huis als mogelijk is. Behandelingen zoals bloedtransfusies en dialyses vinden al steeds vaker aan huis plaats. Maar ook voor monitoring en nacontroles hoef je niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen. Dat kan even goed thuis of bij een zorgpartner in de buurt gebeuren. Zo hou je zelf de regie over jouw gezondheid en ben je toch verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg.
In deze podcastserie staan we uitgebreid stil bij de verschillende onderdelen van Bravis Beter Thuis.

Patiënten waarbij de nieren nog nauwelijks werken en waarbij een transplantatie nog niet kan, zijn aangewezen op dialyseren. In de meeste gevallen gebeurt dat door het filteren van het bloed. Deze hemodialyse vindt plaats in het Bravis ziekenhuis of in Bravispunten. De patiënt wordt gedialyseerd door speciaal opgeleide verpleegkundigen.

Momenteel worden door Bravis drie nierpatiënten opgeleid om zelf de behandeling in het ziekenhuis uit te voeren. Een van hen is Berry Bevaart. In deze podcast gaan we in gesprek met hem en met thuisdialyseverpleegkundige Maaike Noordegraaf.

Beluister hier de podcast

Beluister hier de hele serie Bravis Beter Thuis