‘De patiënt staat centraal in onze nieuwe website’

U heeft wellicht al gezien dat onze website sinds november volledig is vernieuwd. Onder anderen onze collega Annemiek van Bers van de afdeling Marketing & Communicatie was als projectleider ruim een jaar nauw betrokken bij de voorbereidingen hiervan. We blikken met haar terug op dit intensieve traject.

Annemiek, wat was de aanleiding om een nieuwe website te maken?
“De vorige website dateerde alweer van 2015. Er kwam steeds meer informatie op te staan, waardoor de site erg druk en onoverzichtelijk werd. Ook de beheeromgeving was aan een update toe.”

Hoe en wanneer zijn jullie de ontwikkeling van deze website gestart?
“In de zomer van 2022 hebben we met IBizz, ook de ontwikkelaar van de huidige Bravis websites en Bravia, een traject met pakweg tien sprints opgezet om tot een nieuwe website te komen. We vonden het belangrijk om niet alleen verschillende collega’s te betrekken, maar zeker ook patiënten. Leden van onze cliëntenraad, mensen van het Bravis panel, de raad van bestuur en collega’s van heel watuiteenlopende afdelingen en poliklinieken: ze zijn allemaal actief betrokken geweest tijdens de verschillende sprints. Dankzij hun input hebben we de site stap voor stap kunnen ontwikkelen.”

Wat willen jullie met deze nieuwe website vooral bereiken?
We weten dat bezoekers van onze website vooral op zoek zijn naar praktische informatie. Dat kwam naar voren uit de gesprekken met al deze betrokkenen en ook uit onze webanalyses. Het is dus belangrijk dat informatie snel vindbaar is. Een rustigere vormgeving en overbodige informatie schrappen hebben daar onder meer aan bijgedragen.”

Hoe bied je die informatie toegankelijk aan?
“Daar zijn in de eerste plaats wettelijke standaarden voor. Zo moeten er duidelijke kleurcontrasten zijn, alternatieve teksten voor afbeeldingen, ondertitelingen bij filmpjes en het taalniveau moet begrijpelijk zijn. Voor dat laatste hebben we vrijwel alle teksten herschreven op het taalniveau B1. Waar mogelijk vermijden we bijvoorbeeld vaktaal en andere moeilijke woorden. Ook door meer met pictogrammen te communiceren, hopen we informatie duidelijker aan te bieden.”

Wat zijn verdere nieuwigheden op de website?
“De belangrijkste verandering is dat je vanaf de homepage kunt laten weten waar je de website voor wilt gebruiken. Je kunt aangeven dat je als patiënt meer informatie wenst over je opname of de afdeling waar je naartoe gaat, maar bijvoorbeeld ook dat je op bezoek wilt komen in ons ziekenhuis. Op deze manier willen we mensen zo snel en makkelijk mogelijk de informatie geven die ze zoeken. Verder is het voortaan ook mogelijk om via Google Translate een tekst van een pagina te vertalen. Meer technische nieuwigheden zijn de mogelijkheid om een pop-up te plaatsen bij een calamiteit en een verbeterde beheeromgeving.”

Hoe kijk je terug op dit traject?
“Ik ben heel tevreden over het resultaat. De teksten zijn beknopter en door de vormgeving oogt de website ook een stuk overzichtelijker. Verder vind ik het goed dat met name de patiënt zo een centrale plek heeft gekregen. Als ik terugblik op dit traject, ben ik vooral trots op de manier waarop we zoveel mensen hebben uitgenodigd om feedback te geven. Dat had zelfs nog meer mogen zijn, maar ik denk echt dat we nu een website hebben die tegemoetkomt aan de wensen en noden van onze online bezoekers.”