Gezonde leefstijl centraal tijdens maatschappelijke verantwoording

Het Bravis ziekenhuis blikt jaarlijks tijdens de maatschappelijke verantwoording terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar de komende jaren. Donderdag 20 juni had de bijeenkomst het thema preventie en leefstijl. Drie artsen gingen dieper in op gezond eten, het leefstijlloket en een nieuw obesitasprogramma. Hiermee hoopt Bravis een steentje bij te dragen aan een gezondere samenleving en het voorkomen van ziekenhuisopnamen.

In haar openingswoord benadrukte Bianka Mennema, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bravis, dat landelijke en wereldwijde ontwikkelingen direct invloed hebben op het ziekenhuis. In 2023 waren veiligheid, agressie, schaarste aan middelen, krapte op de arbeidsmarkt en eigen regie belangrijke thema’s. Eigen regie van de patiënt en van de medewerker.

Financiële resultaten
Albert-Jan Mante, lid van de Raad van Bestuur, presenteerde de financiële resultaten van 2023. Door alert te zijn op uitgaven en dankzij incidentele meevallers werd een positief resultaat van 11,2 miljoen euro behaald. Dit resultaat is cruciaal voor het leveren van goede zorg, een fijne werkomgeving en het financieren van de nieuwbouw. De aanloop naar het nieuwe ziekenhuis verloopt volgens plan. De ontwerpfase wordt binnenkort afgerond.

Voeding
Het Bravis ziekenhuis heeft een nieuwe visie op voeding ontwikkeld. MDL-arts Marianne van Heerde presenteerde ‘De kracht van gezond en lekker eten’ (bovenste foto). De visie is ontwikkeld omdat het voedingsaanbod van Bravis niet langer voldeed aan de richtlijnen voor gezonde voeding en duurzaamheid. Het streven is om 80% van het aanbod vegetarisch te maken met een balans van 60% plantaardige en 40% dierlijke eiwitten. Bovendien wordt in het ziekenhuis niet langer alcohol geschonken. Duurzaamheid wordt bevorderd door minder vlees, meer lokale seizoensgebonden producten en minder voedselverspilling. 


Sportarts Anne van Vegchel licht het leefstijlloket toe. 

Leefstijlloket
Op 1 januari dit jaar is in Bravis het leefstijlloket geopend. Sportarts Anne van Vegchel vertelde dat het loket zich richt op het aanpassen van gewoontes op het gebied van bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Het leefstijlloket werkt met leefstijlmakelaars die patiënten ondersteunen bij het verbeteren van hun gezondheid. Daarbij wordt nauw samengewerkt met lokale organisaties en initiatieven.


Bariatrisch arts Madelène Kuipers. 

Obesitasprogramma
Als pilot is Bravis gestart met een nieuw obesitasprogramma, de Gespecialiseerde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI+). Bariatrisch arts Madelène Kuipers gaf aan dat dit programma intensieve begeleiding biedt aan mensen met een ernstige vorm van overgewicht. Zij krijgen uitgebreide ondersteuning door psychologen, fysiotherapeuten en diëtisten. In januari zijn 24 deelnemers gestart met de GLI+. De eerste resultaten tonen gewichtsverlies en een verbeterde gezondheid, zoals lagere insulinewaarden, bij de meeste deelnemers.

Jaarverslag 2023
Een terugblik op 2023 is terug te vinden in het jaarverslag op de website van het Bravis ziekenhuis, evenals de jaarrekening. Ga daarvoor naar https://www.bravis.nl/jaarverslagen