Minder nacontroles bij eenvoudige breuken in Bravis

Patiënten met eenvoudige botbreuken, verstuikingen, kneuzingen en overige letsels hoeven in het Bravis ziekenhuis minder vaak naar het ziekenhuis voor nacontrole. Dat is namelijk vaak niet meer nodig dankzij de app Virtual Fracture Care (VFC). Eerder werd voor vrijwel iedere patiënt met een dergelijk letsel een afspraak voor nacontrole in het ziekenhuis gemaakt. Onderzoek toont aan dat dit lang niet altijd noodzakelijk is. Na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) of gipskamer herstellen patiënten nu thuis met behulp van de VFC-app.

Na behandeling op de SEH krijgen patiënten met simpel en stabiel letsel voor vertrek uitleg over de VFC-app om thuis goed te herstellen. Hierin vinden ze alle informatie over de behandeling, het herstel en de herstelperiode van het letsel. Via de app zien ze ook instructievideo’s van oefeningen en het opnieuw aantrekken van de brace, bijvoorbeeld na het douchen. De app verzamelt geen gegevens over de gebruiker en er worden geen patiëntengegevens uitgewisseld of opgeslagen. Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid van patiënten gelijk blijft of verbetert, het aantal nacontroles fors afneemt en het aantal huisartsbezoeken niet toeneemt.

Breuklijn
De app ondersteunt een behandeling waarbij de patiënt de regie heeft: er wordt geen standaardcontrole afgesproken, maar de patiënt kan het herstel zelf managen en heeft de beschikking over de informatie op het juiste moment in zijn/haar herstel. Naast de app is er een speciaal telefoonnummer ingesteld. De patiënt kan deze Breuklijn bellen bij vragen of toenemende pijnklachten. Indien nodig is een (controle)afspraak uiteraard altijd mogelijk.

Samenwerking
De VFC-methode is in 2019 ontwikkeld door het Amsterdamse OLVG. Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen waaronder OLVG, stimuleert en ondersteunt het gebruik van de VFC-methode in andere ziekenhuizen. In heel Nederland werken al ruim dertig ziekenhuizen met de app. De app is nu in vijf talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Pools.