Nieuwe werkwijze geeft nieuw leven aan vervallen materialen en handvatten voor vermindering

Als iets over de datum is, dan mag dit niet meer gebruikt worden in de patiëntenzorg. Hierdoor gooien we in het Bravis ziekenhuis ieder jaar een hele boel ongebruikte (medische) materialen weg, want bewaren op de afdeling zelf mag niet om vergissingen te voorkomen. Sinds oktober kunnen afdelingen hun vervallen materialen inleveren bij de afdeling Logistiek. Deze materialen belanden voortaan niet meer in de vuilnisbak. Met het centraal inzamelen krijgen we daarnaast meer inzicht in welke materialen regelmatig vervallen, om hoeveel stuks het gaat en van welke afdelingen deze afkomstig zijn. Het uiteindelijke doel is om het aantal vervallen materialen te verminderen.

Op de foto: Ingrid Broek, doktersassistent op de afdeling Urologie, levert vervallen materialen in bij Nico Overbeeke, 1e medewerker logistiek.

Het centraal inzamelen van vervallen materialen is een initiatief van Ingrid Broek, doktersassistent op de afdeling Urologie: “Op mijn afdeling kom ik regelmatig materialen tegen die over datum zijn. Ondanks dat wij de producten goed over de locaties verdelen en de artikelen die als eerste vervallen vooraan leggen, is het niet altijd te voorkomen dat er iets over de datum gaat. Wij mogen de producten dan niet meer gebruiken. Maar om ze dan in de prullenbak te deponeren, dat ging mij te ver. In ontwikkelingslanden en landen in nood komen deze producten nog heel goed van pas. Ik besloot een brief te schrijven aan de Raad van Bestuur van Bravis. Zij reageerden heel positief en daarna ging het balletje rollen”.

Geen idee wat er in de prullenbak belandde
Onder (medische) materialen vallen alle producten die in het ziekenhuis gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan katheters, steriele handschoenen, naalden, pleisters of infuussystemen. Het kan zelfs gaan om een ziekenhuisbed. Doordat afdelingen hun materialen zelf controleren en weggooien wanneer deze over de datum zijn, is er geen totaaloverzicht van de materialen die ongebruikt in de prullenbak belandden. Daar komt nu verandering in. Nadat duidelijk is om welke en hoeveel materialen het gaat, worden er acties uitgezet om het aantal vervallen materialen te verminderen. Hierin zal de afdeling Inkoop een belangrijke rol spelen. Zij kunnen aan de hand van deze informatie in gesprek met hun leveranciers om duurzamer in te kopen. Bijvoorbeeld door over te stappen op een ander- of herbruikbaar product of door kleinere verpakkingen in te kopen.

Nieuw leven
We hopen met deze ontwikkeling het aantal medische materialen wat vervalt zo laag mogelijk te maken. Materialen die toch over datum zijn, komen op deze manier centraal beschikbaar voor inzet op alternatieve bestemmingen. Denk bijvoorbeeld aan  ontwikkelingslanden en landen in nood. Bravis-medewerkers die in deze gebieden hulp willen bieden, kunnen beroep doen op deze materialen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling logistiek. “Als ik zie wat er tot nu toe gerealiseerd is, dan ben ik daar zeer tevreden over”, vertelt Ingrid. “We gaan proberen om de hoeveelheid vervallen materialen zoveel mogelijk terug te dringen. Materialen die toch over datum gaan, die krijgen een nieuw leven op een plek waar ze echt goed van pas komen”.