Zorg (dichter bij) thuis groeit hard in de Bravis-regio

Augustus 2023 in het Bravis ziekenhuis. In één maand tijd vonden in de vijf Bravispunten bijna 3.500 handelingen plaats, zijn bijna 62 bloedtransfusies thuis uitgevoerd en hebben meer dan 900 patiënten thuis hun gezondheidswaardes gemeten middels de Thuismeten App. In het eerste half jaar van 2023 kregen meer dan 550 patiënten thuis oncologisch zorg. Momenteel dialyseren vier patiënten thuis met ondersteuning en is er ook één patiënt die zelfstandig kan dialyseren. Nog drie patiënten zijn dit aan het leren. Mooie cijfers, nog mooier is dat deze cijfers blijven groeien.

De ontwikkeling om zorg die voorheen in het ziekenhuis plaatsvond waar mogelijk te verplaatsen naar (dichter bij) huis, is niet meer weg te denken uit de regio van het Bravis ziekenhuis. Samen met netwerkpartners zijn veel mooie stappen gezet die mogelijk maken dat zorg in de vertrouwde omgeving van de patiënt plaatsvindt. Hieronder enkele voorbeelden hoe deze ontwikkeling vorm heeft gekregen in de regio West-Brabant en het oosten van Zeeland.

Dichter bij huis

Als het niet thuis kan, betekent niet dat het in het ziekenhuisgebouw moet. Het Bravis ziekenhuis heeft vijf Bravispunten in de regio en een polikliniek in Etten-Leur. In samenwerking met onze netwerkpartners worden in de Bravispunten bijvoorbeeld bloed geprikt, functie-onderzoeken gedaan en dialysebehandelingen uitgevoerd. Dialyseren gebeurt niet alleen in de Bravispunten, maar ook bij mensen thuis. Daarbij maken we steeds vaker de beweging naar thuis zonder zorg. Zo is ondertussen de eerste patiënt zelfstandig thuis aan het dialyseren! Door vroegtijdig een inschatting te maken van de zorgbehoefte na een behandeling of operatie zorgen we ervoor dat patiënten de juiste zorg krijgen. Steeds vaker kan een patiënt een handeling ook zelf aanleren, waardoor zorg thuis niet meer nodig is.

Oncologie

Op het gebied van oncologie vonden in 2022 meer dan 2.000 behandelingen thuis plaats en niet in het ziekenhuis. Zorggroepmanager beschouwend-oncologie Mariët Raatgever vertelt: “Als we de ontwikkeling om deze zorg naar huis te verplaatsen niet doorgemaakt hadden, hadden we ons oncologiecentrum moeten uitbreiden. Doordat deze zorg nu thuis kan, kan een patiënt indien gewenst in zijn vertrouwde omgeving blijven én hebben wij in het ziekenhuis voldoende plaats voor de zorg die (nog) niet thuis kan.”

Digitaal

Steeds meer contacten met het ziekenhuis kunnen digitaal. Zo vindt 29% van de consulten digitaal (telefonisch of via beeldbellen) plaats. Daarnaast kan een patiënt ook chatten met Bravis, via de BeterDichtbij App. Bijna 10.000 patiënten maken hier reeds gebruik van. Ook een huisarts kan zijn/haar vragen stellen aan de arts van het ziekenhuis, via het meekijkconsult. Hier is in 2023 al meer dan 1.000 keer gebruik van gemaakt door de huisartsen, waarbij in 80% van de gevallen een patiënt niet meer doorverwezen hoeft te worden naar de specialist van het ziekenhuis.

Innovatieve netwerkpartners

De vaart die deze ontwikkeling heeft genomen heeft Bravis mede te danken aan de innovatieve, deskundige netwerkpartners. In samenwerking met hen zijn al vele mooie stappen gezet, maar gaan er ook nog veel mooie stappen volgen.

Meer informatie vind je op www.bravisziekenhuis.nl/bravis-beter-thuis