ACNES (buikwandpijnsyndroom)

Inleiding

Deze folder geeft u informatie over ACNES of buikwandpijnsyndroom en de behandelingsmogelijkheden.

ACNES is een Engelse afkorting die staat voor Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Oorzaak

Bij ACNES is er sprake van een beknelde zenuw in de buikwand. Dit geeft pijn in de buik. De pijn kan variëren van milde pijnklachten tot extreme pijn. De pijn is altijd op dezelfde plaats en is meestal met één vinger aan te wijzen. Vaak is er echter geen duidelijke oorzaak voor het ontstaan van ACNES.

 

Figuur: schema van een huidzenuw

H:\Bureaublad\huidzenuw.png

  1. Rechte buikspier
  2. Dwars doorsnede door buikwand
  3. Huidzenuw die pijnklachten kan veroorzaken

Behandelingen

ACNES is een aandoening die pas sinds kort bekendheid heeft gekregen. Veel artsen zijn er nog redelijk onbekend mee. U heeft daarom misschien al meerdere onderzoeken gehad en bij verschillende artsen geweest voordat de diagnose ACNES is gesteld. Het feit dat de diagnose is gesteld en u hierover informatie krijgt, stelt de meeste patiënten al gerust. Meestal helpt het aanpassen van uw houding al voldoende om de pijn te verminderen.

 

Blijft de pijn toch te hevig? Dan zal de arts de volgende behandelingsmogelijkheden met u bespreken:

Injectie

De injectie met een verdovingsmiddel gebeurt in de huidzenuw. Door de verdoving wordt de pijnprikkel geheel of gedeeltelijk uitgeschakeld. Soms blijft de pijn tijdelijk weg en soms permanent.

De arts geeft de injectie tijdens uw afspraak op de polikliniek. Er is geen voorbereiding voor nodig.

Na de injectie mag u meteen naar huis en uw gewone werkzaamheden weer doen.

U krijgt nadien een controle afspraak op de polikliniek om na te gaan of de behandeling heeft gewerkt.

Radiofrequente behandeling

Dit is een behandeling op het pijncentrum, uitgevoerd door een pijnspecialist. Uw behandelend arts zal u dan naar het pijncentrum verwijzen. Meer informatie over deze behandeling leest u hier.

Operatie

De operatie gebeurt op de operatiekamer onder algehele narcose. U wordt opgenomen op de dagopname. Voor de ingreep tekent de arts de pijnlijke plek af. Tijdens de ingreep wordt er een kleine snede in de buik gemaakt en zoekt de arts het zenuwtje op. Het zenuwtje wordt doorgesneden.

Na de ingreep kunt u wat littekenpijn hebben. Dit is een ander soort pijn dan wat u voorheen had. De typische pijn van de beklemde zenuw is na de operatie vaak meteen verdwenen.De littenpijn kan een aantal dagen aanhouden en bij bewegen toenemen. Na genezing van de wond verdwijnt deze pijn.

U mag naar huis zodra u goed wakker bent en uw controles zoals bloeddruk goed zijn.

Het wondje houdt u de eerste 24 uur na de operatie droog. Daarna mag u douchen. U dept het wondje droog en plakt zonodig nog een pleister. Bij pijn mag u paracetamol innemen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelend arts. Of neem contact op met polikliniek chirurgie.

Contact 

De polikliniek chirurgie is te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 088 - 70 67 368.

 

Meer informatie: https://www.stichtingacnes.nl

 

10/22

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?