Acute blindedarmontsteking (Appendicitis acuta)

Inleiding

Deze folder geeft u informatie over een acute blindedarmontsteking (appendicitis acuta). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. De blindedarm of appendix (letterlijk: aanhangsel) bevindt zich daar waar de dunne darm overgaat in de dikke darm rechts onder in de buik. Waarom deze plotseling ontstoken raakt, is niet duidelijk. Een blindedarmontsteking kan soms zeer heftig verlopen en buikvliesontsteking veroorzaken.

Klachten bij een acute blindedarmontsteking

De klachten bij een acute blindedarmontsteking kunnen zijn:

 • pijnklachten beginnend rond of boven de navel, zakkend naar de rechter onderbuik;
 • misselijkheid en braken;
 • lichte koorts;
 • algeheel onwel bevinden;
 • pijn bij het aanraken en loslaten van de buik rechts onderin;
 • pijn bij hoesten en lachen;
 • vervoerspijn (als u bijvoorbeeld met de auto over een hobbel rijdt).

De diagnose

Vaak kan een arts op grond van het verhaal en de symptomen de diagnose makkelijk stellen. Wanneer het ziektebeeld minder duidelijk is, moeten andere oorzaken worden uitgesloten. Hiervoor is dan verder onderzoek nodig. De klachten kunnen bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van een darm- of urineweginfectie of een gynaecologische aandoening.

Het onderzoek

Voor het stellen van de juiste diagnose kunnen de volgende onderzoeken nodig zijn:

 • lichamelijk onderzoek;
 • inwendig onderzoek via de anus;
 • bij vrouwen eventueel ook inwendig gynaecologisch onderzoek;
 • bloedonderzoek;
 • urineonderzoek;
 • echo van de onderbuik;
 • kijkoperatie (laparascopisch onderzoek) onder narcose.

De behandeling

Als de diagnose acute blindedarmontsteking is gesteld, is het verwijderen van de ontstoken blinde darm de beste behandeling (appendectomie). De chirurg kan deze operatie uitvoeren door middel van een kleine snee rechts in de onderbuik of door middel van een kijkoperatie (laparoscopie). Bij de kijkoperatie brengt de chirurg via een aantal gaatjes in de buikwand instrumenten en een camera in de buik. De chirurg kan via de camera zijn handelingen zien op een beeldscherm en zo de operatie uitvoeren.

 

Is de diagnose acute blindedarmontsteking niet zeker en zijn er tekenen van een buikvliesontsteking? Dan kan de chirurg er voor kiezen te opereren door een snee midden in de onderbuik. Daarbij is een ruimere toegang tot de buik mogelijk om eventuele andere oorzaken van de pijnklachten op te sporen en te behandelen.

 

De chirurg overlegt met u welke methode bij u van toepassing is. Wanneer bij operatie blijkt dat er pus als gevolg van de blindedarmontsteking in de buik is ontstaan, kan de chirurg besluiten om de huidwond open te laten. De kans op een latere wondontsteking is dan kleiner. De wondgenezing duurt dan wat langer, maar geeft niet vanzelfsprekend een lelijker litteken.

Verkleving van de ontstoken blindedarm (appendiculair infiltraat)

Soms is de ontsteking van de blindedarm na enige dagen ziek zijn al ‘afgedekt’ door verkleving van het omliggende weefsel. Dit is soms bij het lichamelijk onderzoek als een weerstand in de rechteronderbuik te voelen. De ontsteking en het infiltraat moeten dan eerst tot rust komen. Daarna bekijkt de chirurg of het verwijderen van de blindedarm nog nodig is.

Na de operatie

Na de operatie heeft u een infuus voor vocht- en medicijntoediening. De eerste dagen krijgt u drinken en eten naarmate uw maag en darmen dat kunnen verdragen. Daar is geen vast schema voor. In het algemeen kunt u na twee tot vijf dagen naar huis, zodra u weer normaal kunt eten en drinken. Het herstel thuis duurt meestal nog een paar dagen tot weken, afhankelijk van hoe ernstig de ontsteking is geweest. Daarna kunt u uw normale activiteiten hervatten.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie een normale kans op complicaties aanwezig:

 • nabloeding;
 • wondinfectie;
 • longontsteking;
 • trombose ;
 • longembolie;
 • abces in de buik.

Wat te doen bij complicaties?

Krijgt u binnen 60 dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met de polikliniek chirurgie van het ziekenhuis.

Contact

De polikliniek chirurgie is te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 088 - 70 67 368.         

 

Bij dringende problemen kunt u buiten kantooruren bellen met de afdeling spoedeisende hulp:

088 - 70 68 889          Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
088 - 70 67 302          Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of physician assistant.

 

01/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?