ADHD-poli; ontslag bij de leeftijd van 18 jaar

“ADHD”

ADHD uit zich in aandachtsproblemen en/of in hyperactiviteit en impulsiviteit welke al voor het zevende levensjaar beginnen.

De stoornis manifesteert zich op meer dan één terrein. Dit kan zijn op school/werk, thuis en in de vrije tijd (bijvoorbeeld op een sportvereniging) of bij familie en vrienden thuis. ADHD leidt tot aanwijsbare beperkingen in het functioneren met nadelige gevolgen voor de sociaal-emotionele/cognitieve ontwikkeling.

De plaats van de medicatie in de behandeling

Medicatie is samen met psychologische begeleiding een krachtige behandeling. Kinderartsen en kinderpsychiaters schrijven deze medicatie voor. Huisartsen doen dit ook.

Medicatie geeft bij ongeveer 70% van de kinderen afname van de symptomen en verbetering van het gedrag. Medicatie bevordert het concentratievermogen.

 

Medicatie heeft ook bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • eetlustvermindering;
 • inslaapproblemen;
 • hoofdpijn;
 • buikpijn;

Deze bijwerkingen doen zich voornamelijk voor bij het starten van de medicatie of bij dosisverhoging.

Ontslag

Voor 18 jaar

Zoals het op dit moment volgens de Jeugdwet geregeld is, kun je voor je medicatie tot 18 jaar bij de kinderarts terecht.

Indien er geen medicatie meer gebruikt wordt, zijn verdere controles niet nodig. Mocht het in de toekomst niet goed gaan, dan ga je hiervoor naar de huisarts. De huisarts verwijst je dan eventueel voor je 18e jaar terug naar de kinderarts.

 

Na 18 jaar

Na je 18e jaar word je ontslagen bij de kinderarts.

Als het ontslag naar de huisarts plaatsvindt, dan ontvangt de huisarts een ontslagbrief met daarin de laatste gegevens van uw medicatie, bloeddruk, groei en algemene informatie.

Soms adviseert de kinderarts de controles voort te zetten bij een volwassen psychiater. Dit doet de kinderarts samen in overleg. De psychiater ontvangt dan een doorverwijzing van de kinderarts.

Wat is belangrijk?

Het volgende wordt geadviseerd:

 • Medicatieconsulten/controleafspraken bij de huisarts om de zes maanden tot jaarlijks.
 • U dient zelf de controleafspraken te maken bij de huisarts.
 • Neem zeker eerder contact op met de huisarts als het niet goed gaat. Soms is opnieuw terugverwijzing naar een psychiater of een andere instantie, bijv. psychologiepraktijk/GGZ, nodig.

Wat betekent controle bij de huisarts?

 • De huisarts vraagt naar het effect van de medicatie en bijwerkingen.
 • Bij gewichtstoename bij het ouder worden, moet de dosis soms worden verhoogd.
 • De huisarts controleert de bloeddruk.
 • Soms is in overleg een medicatiestop te overwegen als het zeer goed gaat.

Algemeen

U kunt veel informatie vinden op de site van de oudervereniging “Balans”. Dit is een vereniging voor ouders van kinderen en volwassenen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen waaronder ADHD. U kunt de informatie vinden op het volgende internetadres: www.balansdigitaal.nl

 

04/19

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?