Afdeling neurologie en Stroke Care Unit (SCU)

Uw naaste is opgenomen op afdeling neurologie of op de Stroke Care Unit (SCU) van het Bravis ziekenhuis. De SCU is een onderdeel van afdeling neurologie. Hier worden patiënten opgenomen die intensieve neurologische observatie nodig hebben. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over afdeling neurologie en SCU. In deze folder kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen.

Inleiding

Deze informatie is voor bezoekers van patiënten die zijn opgenomen op afdeling neurologie en Stroke Care Unit (SCU) van het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

Stroke Care Unit

De SCU is een onderdeel van afdeling neurologie. Hier worden patiënten opgenomen die intensieve neurologische observatie nodig hebben. De verpleegkundigen voeren de controles en observaties volgens een behandelplan uit. De neuroloog spreekt het behandelplan af. Op de SCU is monitorbewaking mogelijk. Dat wil zeggen dat de belangrijkste lichaamsfuncties in de gaten worden gehouden. De neuroloog bepaalt of bij de patiënt deze bewaking nodig is als onderdeel van het behandelplan.

Artsen

Op de afdeling neurologie/SCU werken 8 neurologen:

 • Mw. M. Braaksma

 • M. Bulder
 • G. den Hartog
 • Mw. A. Jansen
 • M. Te Lintelo
 • S. Pompe
 • T. van Strien
 • Mw. H. Tjeerdsma

Elke neuroloog heeft om de beurt 1 week kliniekdienst. Gedurende deze week zal deze neuroloog voor alle patiënten visite lopen.

Medische informatie

De behandelend neuroloog geeft medische informatie, zoals bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken. Kan de patiënt deze informatie zelf niet opnemen en verwerken? Dan mag informatie zonder toestemming van de patiënt aan zijn wettelijk vertegenwoordiger, bijvoorbeeld de partner, worden gegeven.


Bent u door de patiënt aangewezen als contactpersoon of bent u de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt? En is het nodig dat u de behandelend neuroloog spreekt? Dan kunt u in overleg met de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de zorg van de patiënt een afspraak maken met de behandelend neuroloog. De secretaresse van de afdeling neurologie maakt dan voor u een afspraak op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.30 uur.

De neuroloog bepaalt wanneer een patiënt van de SCU wordt overgeplaatst naar een andere kamer op afdeling neurologie. Uiteraard wordt het vastgestelde behandelplan gewoon gevolgd.

Het verpleegkundig team

De meewerkend teamleidster en verpleegkundigen vormen het team van de afdeling. De meewerkend teamleidster is niet betrokken bij de directe patiëntenzorg en kan hierover dan ook geen informatie verstrekken.

Verpleegkundige informatie

In de gang hangt een bord waarop de kamernummers staan. Achter het kamernummer staat de naam van de verpleegkundige die uw partner of familielid verpleegt. U kunt aan deze verpleegkundige informatie over uw partner of familielid vragen. De afdelingssecretaresse weet waar u de betreffende verpleegkundige kunt bereiken. Verder werken er voedingsassistenten die de maaltijden van de patiënten regelen.

Multidisciplinair behandelteam

Naast neurologen en verpleegkundigen zijn andere hulpverleners betrokken bij de behandeling van patiënten.

De fysiotherapeut kijkt hoe de patiënt zich beweegt en stelt vervolgens een behandelplan op.

De logopedist kijkt of de patiënt goed kan slikken en of er problemen met de communicatie zijn.

De revalidatiearts, ergotherapeut en de zorgbemiddelaar worden ook bij het behandelplan betrokken.

Al deze hulpverleners vormen samen het multidisciplinair behandelteam.

Overige informatie

De bezoektijden zijn van 14.00 tot 20.00 uur. In het belang van de patiënt mogen per patiënt maximaal 2 bezoekers tegelijk aanwezig zijn. In overleg met de verpleegkundige kan van de bezoektijden worden afgeweken.

Bloemen en planten zijn niet toegestaan op de SCU.

Telefonisch informatie

 • De afdeling neurologie is te bereiken op 088 - 70 67 666.

 • De contactpersoon van de familie wordt tussen 11.00 uur en 14.00 uur gebeld door de betreffende verpleegkundige van de patiënt om hen te informeren hoe het met de patiënt gaat. In verband met de privacy van de patiënt geeft de verpleegkundige geen medische informatie via de telefoon.

 • Kunt u niet op bezoek komen en wilt u toch medische informatie krijgen? Dan kunt u hierover afspraken maken met de verpleegkundige.

03/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?