Afstaande oren

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat u afstaande oren heeft. Afstaande oren, ook wel zeiloren of flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Afstaande oren kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie. In het gesprek met de plastisch chirurg heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.

Inleiding

Afstaande oren, ook vaak zeiloren of flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Afstaande oren kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men dit otoplastiek (oto betekent oor en plastiek betekent vormverandering in of aan het lichaam).

Otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer vijf jaar.

De operatie

Het rechtzetten van afstaande oren kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd maar gebeurt meestal onder algehele verdoving. Kinderen liggen meestal op de kinderdagverpleging. Meer informatie leest u in de folder Kinderdagopname.

Bij de operatie wordt een snede aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt gecorrigeerd. Het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd.

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Dat betekent dat de oren niet precies gelijk komen te staan.

Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.

Na de operatie

Na een oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenoemde tulband) om uw hoofd. Meestal moet het verband een week blijven zitten. Het wassen van uw haar en dergelijke zult u dus een poosje uit moeten stellen.

Als het verband verwijderd is, is het soms raadzaam nog ongeveer twee weken 's nachts een haarband of een zwachtel te dragen ter bescherming van uw oren. Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld als u sport. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Dit verdwijnt meestal geleidelijk.

Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol). Bij extreme pijn en nabloeden moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg.

Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf. Andere hechtingen worden na één tot twee weken verwijderd.

Risico's en complicaties

Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd.

Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

Wat te doen bij complicaties

Krijgt u de eerste veertien dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met het ziekenhuis.

  • Op maandag tot en met donderdag tussen 08.00 en 17.00 uur belt u naar de polikliniek plastische chirurgie telefoonnummer 088 – 70 68 402.
  • Buiten deze tijden belt u met de afdeling spoedeisende hulp:

    • locatie Bergen op Zoom: telefoonnummer 088 – 70 67 302.
    • locatie Roosendaal: telefoonnummer 088 - 70 68 889.

Vergoeding

De kosten van het rechtzetten van afstaande oren worden door de verzekering soms wel en soms niet vergoed. Dat is afhankelijk van de polisvoorwaarden en de dekking. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, hanteren de meeste zorgverzekeraars een maximale leeftijd van 12 t/m 18 jaar.

Vragen

Bij vragen kunt u maandag tot en met donderdag tussen 08.00 en 17.00 uur contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer 088 - 70 68 402.

 

02/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?