Allergie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat u last heeft van allergie. Allergie is een overgevoeligheidsreactie van het afweersysteem van het lichaam op onschadelijke stoffen zoals stuifmeel, huidschilfers van dieren, huisstofmijt en schimmels. Deze stoffen, die altijd een soort eiwit bevatten, worden allergenen genoemd. Allergie voor deze stoffen geeft klachten van neusverstopping, niezen, snotteren, tranende ogen en jeuk aan ogen, neus en keel. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over allergie en de medicijnen tegen allergie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.

Inleiding

Deze folder geeft informatie over allergie en de daarbij horende klachten.

Wat is allergie?

Allergie is een overgevoeligheidsreactie van het afweersysteem van het lichaam op onschadelijke stoffen zoals stuifmeel, huidschilfers van dieren, huisstofmijt en schimmels. Deze stoffen, die altijd een soort eiwit bevatten, worden allergenen genoemd. Allergie voor deze stoffen geeft klachten van neusverstopping, niezen, snotteren, tranende ogen en jeuk aan ogen, neus en keel. Neusklachten als gevolg van irriterende (chemische) stoffen zoals tabaksrook of verflucht worden niet veroorzaakt door allergie. Iedereen kan in meer of mindere mate last hebben van deze stoffen.

Wat is hooikoorts?

Aan het eind van de vorige eeuw werd ontdekt dat de klachten van allergie voornamelijk voorkwamen aan het einde van de zomer, tijdens het hooien. De ziekte werd daarom “hooikoorts” genoemd. Maar hooikoorts wordt niet veroorzaakt door hooi maar door stuifmeel van bloeiend gras. Omdat allergie ook veroorzaakt kan worden door allerlei andere stoffen kan beter gesproken worden over “allergische rhinitis”, dat allergische reactie van de neus betekent.

Wat zijn de belangrijkste allergenen?

De huisstofmijt is een nét niet voor het blote oog zichtbaar, op zich onschadelijk spinnetje dat in alle Nederlandse huizen voorkomt. Het beestje leeft vooral in huisstof en voedt zich voornamelijk met huidschilfers. Het beestje leeft het prettigst in een warme, vochtige omgeving waar veel huidschilfers zijn, bijvoorbeeld in matrassen, kussens en vloerbedekking. Vooral het bed is een favoriete plaats. Huisstofmijten komen het hele jaar voor, maar hun aantal neemt in de herfst toe.

Naast bloeiend gras veroorzaken ook bloeiende bomen, zoals wilgen en elzen, pollenallergieën.

Dierlijke producten, zoals huidschilfers van honden, katten en knaagdieren, kunnen ook allergische klachten veroorzaken. De meeste mensen zijn allergisch voor de kat, maar ook honden en paarden zijn berucht.

Welke klachten worden veroorzaakt door allergie?

Mensen die last hebben van allergische neusklachten kunnen worden ingedeeld in twee groepen. De eerste groep, die ook wel de “lopers” wordt genoemd, heeft voornamelijk last van een waterige loopneus en niezen en soms ook jeukende, tranende ogen. De meeste “lopers” zijn allergisch voor pollen, sommige voor dieren. De tweede groep, de “blokkers”, heeft voornamelijk last van neusverstopping en soms van een loopneus. Astmapatiënten kunnen naast deze klachten van de neus ook last hebben van benauwdheid en een piepende ademhaling.

Hoe werkt de neus?

De binnenzijde van de neus is bekleed met slijmvlies. Dit slijmvlies zit vol met klieren die slijm kunnen produceren en met bloedvaten. Normaal wordt er precies genoeg slijm gemaakt om de neus prettig nat te houden. Het slijm in de neus werkt als een beschermende laag tegen bacteriën en virussen. Te veel slijm in de neus veroorzaakt snotteren. Naast te veel slijm in de neus veroorzaakt met name verdikking van het neusslijmvlies, neusverstopping. Deze slijmvliesverdikking ontstaat als de bloedvaten in het neusslijmvlies tijdelijk bloed vasthouden en hierdoor toenemen in dikte zoals bij een aanval van allergie.

Wat gebeurt er bij een allergie aanval?

Als een allergeen (bijvoorbeeld stuifmeelkorrels van gras) in de neus terechtkomt, ontstaat een reactie van het neusslijmvlies (de bekleding van de neus). Het afweersysteem van de neus reageert abnormaal op het allergeen waarvoor men overgevoelig is. Het allergeen bindt aan antistoffen (zoals Immuunglobuline E) die aan cellen in het neusslijmvlies gebonden zijn. De binding van allergeen aan deze antistoffen stimuleert de cel waardoor bepaalde stoffen vrijkomen, zoals histamine. Deze stoffen verwijden kleine bloedvaatjes en dit heeft verschijnselen van allergie zoals een jeukende neus, niezen en neusverstopping tot gevolg. Men noemt dit allergische rhinitis.

Kan allergische rhinitis de oorzaak van andere problemen zijn?

Verscheidene ziekten en klachten kunnen (mede) veroorzaakt worden door allergische rhinitis. Dit zijn onder andere oorontsteking, ontsteking van de neusbijholten, hoesten, hoofdpijn en vermoeidheid. Vaak vermindert dit als de allergie goed behandeld wordt.

Worden alle neusklachten veroorzaakt door allergie?

Niet alle neusklachten worden veroorzaakt door allergie. Neusklachten kunnen ook veroorzaakt worden door infecties, irriterende stoffen en afwijkingen in de bouw van de neus. De bekendste infectie van de neus is een verkoudheid. Een gewone verkoudheid is binnen een week weer over. Sommige mensen reageren sterk op niet-allergische prikkelende stoffen zoals tabaksrook, (verf)luchtjes, mist en temperatuurwisselingen met neusverstopping, niezen en een loopneus. Dit wordt niet-allergische of vasomotore rhinitis genoemd. De neusklachten van allergische en vasomotore rhinitis kunnen op elkaar lijken. Bij veel mensen worden klachten zowel door allergenen als door irritantia veroorzaakt.

Hoe onderzoekt de KNO-arts of u allergisch bent en waarvoor?

De KNO-arts gaat met vragen op zoek naar aanwijzingen of en waarvoor u allergisch bent. Om precies uit te zoeken op welke stoffen u reageert, wordt een huidtest gedaan waarbij een aantal prikjes met allergenen in de huid wordt gegeven. Op de plaats van de prik kan roodheid en zwelling optreden. Hoewel deze huidreactie meestal na een half uur verdwenen is, kan na 4 – 24 uur opnieuw roodheid en zwelling optreden. De grootte van de rode plek is bepalend voor de ernst van allergie. De betrouwbaarheid van de test wordt gemeten met twee controle prikjes waarbij de huid in het ene geval niet en in het andere geval wel moet reageren (er wordt respectievelijk alleen een oplosmiddel en een oplosmiddel met histamine ingespoten).

Ook kan via een bloedmonster bepaald worden of men allergisch is en zo ja, voor welke stoffen. Het duurt meestal enige tijd voor de uitslag van dit onderzoek bekend is. Mochten er twijfels bestaan over een bepaalde stof, dan kan dit eventueel verder worden uitgezocht door de stof direct in de neus te spuiten en te meten welke reactie er optreedt. Dit is een tijdrovend onderzoek dat meestal niet nodig is.

Hoe kan contact met de voornaamste allergenen vermeden worden?

Bij de behandeling van allergie is het zeer belangrijk dat contact met het allergeen zo veel mogelijk wordt voorkomen. Dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Uw KNO-arts kan u adviseren welke maatregelen voor u noodzakelijk zijn. De huisstofmijt leeft in stof bij voorkeur op warme vochtige plekken. Het zoveel mogelijk vrij maken van huisstofmijt noemt men saneren. De belangrijkste ruimte in huis waar de huisstofmijt bestreden moet worden, is de slaapkamer. Zorg voor een droge slaapkamer door tijdig in het najaar de CV aan te zetten. Om huisstofmijten te doden, moeten beddengoed en gordijnen bij 60 graden worden gewassen. Eventueel kunnen het matras en hoofdkussen beschermd worden met een huisstofmijt dichte hoes. Gladde vloeren en schoonmaken van de vloeren (liefst dagelijks) met plakstofdoekjes en/of natte dweil voorkomen dat hier stof ontstaat waar huisstofmijten in kunnen leven. Er zijn folders beschikbaar met uitgebreide adviezen over saneringsmaatregelen tegen huisstofmijt. U kunt met uw KNO-arts bespreken welke maatregelen in uw geval zinvol zijn.

 

Luchtfilterapparaten hebben geen aangetoond effect op klachten veroorzaakt door allergie. Het aanschaffen van zo’n apparaat wordt niet aangeraden.

 

In geval van graspollenallergie kan geluisterd worden naar de hooikoortsberichten die op radio 1, na het nieuws van 17.30 uur, dagelijks worden uitgezonden van half mei tot half juni. In deze periode wordt op pagina 709 van Teletekst de “pollenverwachting” voor de komende dagen weergegeven.

Houd in perioden dat er veel pollen in de lucht zijn ramen en deuren zoveel mogelijk dicht. Ga als u veel last heeft niet te veel naar buiten. Vooral ’s ochtends vroeg op warme zonnige dagen zijn er veel pollen in de lucht.

Als u allergisch bent voor een huisdier is de beste oplossing het dier het huis uit te doen. Als u besluit dit niet te doen, houd het dier dan in ieder geval uit de slaapkamer.

Welke medicijnen schrijft uw arts voor?

Medicijnen tegen allergie worden verdeeld in beschermende middelen, die continu gebruikt moeten worden en medicijnen die gebruikt worden als er reeds klachten van allergie zijn. De beschermende middelen zijn meestal neussprays. Vooral bij klachten van neusverstopping helpen deze medicijnen het best.

 

Antihistaminica helpen snel als er al klachten zijn. Deze medicijnen kunnen gegeven worden als tablet, als neusspray of als oogdruppels/zalf.

Bij minder heftige klachten kunnen ook cromoglicaat-bevattende neussprays of oogdruppels gebruikt worden. Sinds 2015 is er een nieuwe neusspray beschikbaar die een bewezen werkzame corticosteroïd-bevattende neusnevel en een antihistaminicum combineert.

 

Hyposensibilisatie, een prikkuur met allergeen, wordt voornamelijk toegepast bij allergie voor pollen, soms ook voor huisstofmijt en katten. Hyposensibilisatie vergt 3 tot 5 jaar waarbij meestal 1x per 4 tot 6 weken een prik moet worden gegeven. Hyposensibilisatie vermindert de gevoeligheid voor het betreffende allergeen waardoor de allergische reactie minder hevig wordt.

De laatste jaren bestaat er ook sublinguale immunotherapie (allergeenoplossing in druppelvorm of tablet onder de tong). De druppels of tablet moeten 1 tot 2 minuten onder de tong worden gehouden en daarna doorgeslikt worden. Vervolgens mag u 5 minuten niet eten of drinken.

Bij de immunotherapie in tabletvorm wordt aanbevolen de eerste tablet onder medisch toezicht te geven. Daarna kan de tablet dagelijks thuis worden ingenomen.

De sublinguale immunotherapie in druppelvorm kent een instel- en een onderhoudsfase. De instelfase duurt 10 tot 20 dagen afhankelijk van het product. De onderhoudsfase duurt enige jaren zonder onderbreking. Naar de optimale dosering van de druppels en behandelduur wordt nog onderzoek gedaan.

Contact

Het is niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze folder, aarzel dan niet uw vragen te stellen aan uw KNO-arts. De polikliniek KNO is tijdens kantooruren bereikbaar op 088 - 70 67 342.

 

05/22

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?