Azathioprine (Imuran) of 6-Mercaptopurine (Purinethol) medicijnen

Inleiding

Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het medicijn gebruik van azathioprine of 6-mercaptopurine, ook wel bekend als Imuran® of Azafalk®, respectievelijk Purinethol®. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van deze medicijnen en wat u moet doen in geval van bijwerkingen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u hiermee terecht bij uw behandelend arts of MDL- verpleegkundige.

 

Deze folder is geen vervanging van de bijsluiter.

Algemeen

De oorzaak van de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en auto-immuun hepatitis is tot nu toe onbekend. Elke behandeling met medicijnen bij deze ziekten is gericht op het onderdrukken van ontstekingsactiviteit. Klachten worden minder en de kans op complicaties die zich bij deze ziekten voor kunnen doen neemt af. De ziekte geneest niet definitief door de behandeling. Na het stoppen of verminderen van de medicijnen kunnen klachten weer terugkomen. 

Werking

Uw behandeld arts schrijft azathioprine of 6-mercaptopurine voor als andere medicijnen niet of onvoldoende helpen of als het niet lukt om de prednison te staken. Azathioprine en 6-mercaptopurine zijn nauw verwante medicijnen en behoren tot de groep van immunosuppressiva. Deze geneesmiddelen onderdrukken de natuurlijke lichaamsafweer. Op deze wijze wordt de ontsteking in de darm of lever afgeremd. Het duurt acht tot twaalf weken voordat de werking van deze medicijnen merkbaar wordt.

Gebruiksaanwijzing

Azathioprine is verkrijgbaar in tabletten van 25, 50, 75 en 100 mg; 6-mercaptopurine in tabletten van 50 mg. De medicijnen kunnen in één dosering per dag ingenomen worden. De hoeveelheid wordt door de arts voorgeschreven en bepaald door uw lichaamsgewicht. Om bijwerkingen zoveel mogelijk te beperken kunt u het beste de medicijnen tijdens een maaltijd innemen. Slik de medicijnen met water in hun geheel door.

Bijwerkingen

Enkele uren tot weken  na de inname van azathioprine of 6-mercaptopurine kunt u last krijgen van:

 • Misselijkheid en braken, diarree en of koorts, verminderde eetlust.
 • Huiduitslag (vooral onder invloed van zonlicht en/of zonnebank).
 • In een enkel geval kan alvleesklierontsteking optreden. Dit uit zich door hevige, constante pijn in de boven buik wat uit kan stralen naar de rug.

 

Als u azathioprine of 6-mercaptopurine langere tijd gebruikt, dan kunnen eventueel de volgende bijwerkingen optreden:

 • Verhoogde kans op infecties (aanhoudende koorts of keelklachten). Dit wordt veroorzaakt door het effect van het medicijn op het beenmerg waar bloedcellen worden gemaakt. Er kan een storing optreden in de aanmaak van witte bloedlichaampjes die belangrijk zijn voor de afweer tegen infecties.
 • Bloedarmoede door een verminderde aanmaak van rode bloedcellen.
 • Leverfunctiestoornis. Deze bijwerking geeft meestal geen klachten, soms ontstaat er geelzucht.
 • Spontaan blauwe plekken als gevolg van een verminderde aanmaak van bloedplaatjes.
 • Wratten die veroorzaakt worden door een virus. Uw verminderde weerstand zorgt ervoor dat u hier gevoeliger voor bent.

Belangrijk

 • Waarschuw uw behandelend arts of MDL-verpleegkundige bij bovengenoemde verschijnselen of bij andere lichamelijke veranderingen tijdens uw behandeling. Is uw behandelend arts of MDL-verpleegkundige moeilijk bereikbaar, waarschuw dan uw huisarts.
 • Om vroegtijdig signalen van lever of beenmergbeschadiging op te sporen wordt uw bloed regelmatig gecontroleerd. Houdt u zich daarom goed aan de afspraak voor bloedonderzoek.
 • Bij ernstige bijwerkingen moet u, na overleg met de arts of MDL- verpleegkundige, stoppen met de azathioprine of 6-mercaptopurine.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Als u een zwangerschapswens heeft, overleg dit dan met uw behandelend arts of MDL-verpleegkundige.
 •  In principe kunt u de azathioprine of 6-mercaptopurine blijven gebruiken tijdens de zwangerschap.

Ook tijdens het geven van borstvoeding kan azathioprine en 6-mercaptopurine gebruikt worden.

Aanvullend

 • Omdat er bij het gebruik van deze medicijnen een verhoogd risico op leverbeschadiging bestaat, is het verstandig om voorzichtig te zijn met alcohol. Gebruik bij voorkeur niet meer dan één alcoholische consumptie per dag.
 • Azathioprine en 6-mercaptopurine bevat lactose. Lactose kan diarree veroorzaken.
 • Wees voorzichtig met de zon en de zonnebank. Dit kan in combinatie met deze medicijnen huiduitslag veroorzaken.
 • Zyloric (=allopurinol), een middel tegen jicht versterkt de werking en bijwerkingen van azathioprine en 6-mercaptopurine aanzienlijk. Raadpleeg uw arts als u dit middel gebruikt.

Algemene tips

 • Houdt u aan de voorgeschreven dosis en verander deze nooit op eigen initiatief.
 • Stop niet uit eigen beweging met de behandeling. Als u last heeft van bijwerkingen, overleg altijd eerst met uw behandelend arts of MDL- verpleegkundige.
 • Heeft u vragen over uw medicijnen, raadpleeg dan uw apotheker. Wordt er een aanpassing van uw medicatie voorgesteld, dan dient u dit eerst te bespreken met uw behandelend arts of MDL-verpleegkundige.
 • Wilt u eerder dan gepland uw behandelend arts of MDL-verpleegkundige spreken, maak dan een afspraak met de polikliniek MDL of maak gebruik van het telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 11:00 en 12:00 uur.

Tot slot

Heeft u andere klachten? Neem dan contact op met uw huisarts. De huisarts kan zo nodig overleggen met uw behandelend arts.

Als uw problemen of vragen niet dringend zijn, overleg deze dan met uw behandelend arts of MDL-verpleegkundige tijdens uw controlebezoek.

Bereikbaarheid

 • Polikliniek MDL locatie Bergen op Zoom:                tel: 088 - 70 68 358
 • Polikliniek MDL locatie Roosendaal:                        tel: 088 - 70 68 358
 • MDL-verpleegkundige – telefonisch spreekuur:      tel:  088 - 70 69 620

(op werkdagen bereikbaar tussen 11:00 en 12:00u)

 

 

04/20

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?