Beenmergpunctie

Inleiding

Er is voor u een afspraak gemaakt voor een beenmergpunctie en eventueel ook voor het afnemen van een beenmergbiopt. In het beenmerg worden alle bloedcellen aangemaakt. Het beenmerg bevindt zich vooral in het bekken, de ribben en in het borstbeen. Onderzoek van het beenmerg is nodig als er een verdenking is op verstoorde aanmaak van de bloedcellen. Voor het onderzoek wordt een kleine hoeveelheid beenmerg met een holle naald opgezogen. Dit noemen we een beenmergpunctie. Soms wordt ook een dun pijpje bot afgenomen. Dit noemen we een beenmergbiopsie.

Voorbereiding

U wordt geadviseerd om geen auto te rijden en een begeleider mee te brengen op de dag van de punctie.

Het onderzoek

De secretaresse/assistente zal aangeven op welke datum, tijdstip en locatie het onderzoek zal plaatsvinden. De beenmergpunctie wordt verricht door de arts en duurt ongeveer vijftien minuten. Meestal wordt het beenmerg aan de achterzijde uit het bekken gehaald. In een enkel geval wordt het beenmerg uit het borstbeen gehaald. U zit voorover gebogen of u ligt op uw zij met opgetrokken knieën op een onderzoekstafel. De arts bepaalt de plaats van de punctie, desinfecteert de huid en verdooft vervolgens de huid en het botvlies. De prik van de verdoving kan gevoelig zijn. Is de verdoving ingewerkt? Dan brengt de arts de beenmergnaald in. Dit geeft een drukkend gevoel. Vervolgens zuigt de arts met de naald de beenmergcellen op. Dit moment van opzuigen kan pijnlijk zijn. Deze pijn kan uitstralen naar het been. De pijn is na het opzuigen weer verdwenen.

Is er een beenmergbiopsie nodig? Dan neemt de arts met een naald met een draaiende beweging een dun pijpje bot af. Dit kan een drukkend gevoel geven. Vaak wordt na de beenmergpunctie ook nog bloed bij u afgenomen.

Na het onderzoek

Nadat de arts de naald heeft verwijderd, drukt een verpleegkundige de punctieplaats dicht tot het niet meer bloedt. U krijgt vervolgens een pleister op de punctieplaats. Als u zich na de punctie goed voelt, mag u meteen naar huis. De pleister mag u de volgende dag verwijderen.

U mag de dag na de punctie ook weer douchen en autorijden. U kunt nog enige dagen last hebben van een beurs gevoel op de punctieplaats. Bij pijnklachten kunt u paracetamol gebruiken.

 

Neem contact op met uw arts als u op de punctieplaats last krijgt van:

  •      zwelling;
  •      bloeding;
  •      heftige pijn.

De uitslag

Het afgenomen weefsel wordt in een laboratorium onderzocht. De uitslag van het onderzoek krijgt u na ongeveer een week van uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

 

05/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?