Behandeling van de aangedane arm en hand bij baby's en peuters d.m.v. mini-CIMT-BIT

Bij Bravis bieden we verschillende behandelprogramma’s aan die gericht zijn om het gebruik te verbeteren van de aangedane arm en hand bij baby's en peuters. Baby’s kunnen vóór, tijdens of na de geboorte een hersen- en of zenuwbeschadiging oplopen. Een gevolg kan zijn dat ze één van de beide handen minder goed kunnen gebruiken.

Inleiding

Baby’s kunnen vóór, tijdens of na de geboorte een hersen- en/of zenuwbeschadiging oplopen. Hierdoor gebruiken ze soms één van beide handen minder goed. Dit kan al vroeg te zien, soms ook pas later.


Het doel van het behandelprogramma is het gebruik verbeteren van de aangedane arm en hand. Het is belangrijk om al vroeg te beginnen. De kans is dan groter dat de arm en hand zich nog verder ontwikkelen. Op een speelse manier stimuleren we spel en dagelijkse activiteiten. De samenwerking met ouders is erg belangrijk. We doen het samen.

Wanneer in te zetten

We zetten dit in bij baby’s en peuters van 8 tot circa 36 maanden.
Tijdens de CIMT-behandeling (Constraint Induced Movement Therapy) draagt uw kind thuis 30 minuten per dag een sokje of sling om de niet-aangedane arm en/of hand. Spelenderwijs oefent en speelt uw kind dan met de aangedane arm en hand.
In het aansluitende BiT-programma (Bimanual Intensive Therapy) leert uw kind beide handen samen te gebruiken.


Het programma duurt 8 weken met aansluitend 8 weken rust. Eventueel herhalen we daarna het programma. Welk type behandeling we inzetten (CIMT en/of BiT) hangt af van het kind en bepalen we samen met de ouders.

Behandeling

De kinderrevalidatiearts, ergotherapeut of kinderfysiotherapeut indiceert de behandeling.
We starten met een intake, 0-meting en een informatiemoment. Tijdens de meting gebruiken we spelenderwijs de HAI (Hand Assessment for Infants) of mini-AHA (mini Assisting Hand Assessment).
We bespreken de uitslag en maken samen met de ouders een plan.
 

De oefen- en spelmomenten vinden thuis plaats. Ouders maken hier video-opnames van. De ergotherapeut kijkt mee en geeft eventueel tips. Indien gewenst, kan ook een aantal behandelingen plaatsvinden bij de ergotherapeut. Na 8 weken oefenen volgt 8 weken rust. Na deze periode start de behandeling eventueel opnieuw.

Specifieke oefeningen tijdens spelen zijn:

  • meer aandacht voor de aangedane hand
  • reiken, duwen en slaan naar speeltjes,
  • vasthouden van speeltjes of het grijpen van speeltjes.
  • het verbeteren van de kwaliteit van beweging.
  •  

Deze oefeningen zorgen ervoor dat uw kind op latere leeftijd de arm en hand beter kan gebruiken. Bijvoorbeeld bij het leren fietsen, knippen en eten met mes en vork.
 

Wanneer de spanning in de arm en hand hoog is, adviseert de ergotherapeut mogelijk om een dag- of nachtspalkje te gebruiken. De ergotherapeut adviseert en helpt bij de aanvraag en realisatie hiervan.

Materialen

Vaak is er thuis al veel goed spelmateriaal aanwezig. De ergotherapeut denkt hierbij mee. Ook is het mogelijk om materialen te lenen tijdens de oefenperiode.

Vragen

Heeft u vragen? Wij zijn bereikbaar via het secretariaat revalidatie T; 088 70 67 313.

 

02/24

 

 

 

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?