Bekkenflebografie en eventueel coiling van vena ovarica of spermatica

U bent doorverwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom voor een bekkenflebografie.

Inleiding

U bent door uw arts verwezen voor een bekkenflebografie (onderzoek van de bekkenaders) en evt. coiling van de vena ovarica of vena spermatica. 

De procedure wordt gedaan door een interventieradioloog en vindt plaats op de afdeling medische beeldvorming/radiologie.

 

Kleppen in de ader zorgen ervoor dat het bloed niet kan terugstromen. Een spatader is een verwijde ader en ontstaat doordat de kleppen in de ader niet goed functioneren, waardoor het bloed ophoopt.

Spataderen kunnen ook bij de geslachtsorganen ontstaan, bij de man in een ader van de balzak (vena spermatica), bij de vrouw in een ader van de schaamlippen of van het kleine bekken (onder andere de vena ovarica). Dit kan soms voor een pijnlijk gevoel in de onderbuik zorgen en bij mannen vooral in de balzak.

 

Het doel van het procedure is om aan te tonen dat deze aders niet meer goed functioneren en, als dit het geval is, dit meteen te behandelen door de afvoerende ader(s) in de onderbuik af te sluiten (embolisatie). Hierdoor kan het bloed niet meer terugzakken in de onderbuik en zullen uw klachten verminderen of verdwijnen.

Het afsluiten van de ader(s) heeft geen gevolgen voor het functioneren van uw lichaam, omdat het bloed via andere wel goed functionerende aders naar het hart terugstroomt.

 

Voor deze behandeling wordt u opgenomen in het Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom. U kunt hiervoor zelf geen afspraak maken. Het opnameplein neemt contact met u op om een afspraakdatum door te geven. 

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u de volgende voorbereiding volgt: 

 • Thuis: Op de dag van de procedure mag u om 07.00 uur een licht ontbijt gebruiken: thee met beschuit. Medicijnen kunt u hierbij innemen. 
 • Op de afdeling wordt in een bloedvat van de onderarm of hand een infuusnaaldje gebracht om zo nodig medicijnen toe te dienen. 
 • Op de afdeling wordt uw kleding vervangen door een operatiejas. U moet uw onderbroek uitdoen. 
 • Op de afdeling worden beide liezen geschoren. Dit mag u niet vooraf thuis doen.

 • Zorg dat u voor de procedure goed heeft uitgeplast.

Belangrijk

 • Bent u zwanger? Meld u dit dan voor de procedure aan de laborant medische beeldvorming, ook als u het niet helemaal zeker weet. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van de zwangerschap. U vindt hierover meer informatie in de folder Röntgenstralen en zwangerschap.

 • Contrastvloeistof kan een allergische reactie en/of een onaangename bijwerking veroorzaken. Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen of andere medicijnen? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Meld dit voor de procedure ook aan de laborant medische beeldvorming.

 • Bloedverdunners: Als u bloedverdunnende middelen (o.a. Sintrom, Marcoumar, Ascal, Aspirine) gebruikt, meldt u dit aan uw behandelend arts. U krijgt te horen of u ze mag innemen of dat het nodig is uw bloedverdunners tijdelijk te stoppen of overbruggingstherapie en INR controle toe te passen.

 • Diabetes mellitus (suikerziekte): Als u diabeet bent, neemt u contact met uw diabetesverpleegkundige of behandelend arts. Belangrijk is om voor de start van de voorbereiding (dieet) te overleggen of u de hoeveelheid insuline of andere diabetesmedicatie (tijdelijk) moet aanpassen. Graag op de dag van opname uw diabetesmedicatie meenemen naar het ziekenhuis.

  Let op: Een eventuele glucosemeter kan verstoord raken door de röntgenstraling en niet betrouwbaar meer zijn.

 • Pre-hydratie: bij afwijkende bloeduitslagen/nierfunctie krijgt u voor de procedure een infuus om de nieren te spoelen. Dit infuus mag enkele uren na de procedure eruit.

 • Het is nodig dat u al uw sieraden(inclusief piercings) afdoet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop

De totale duur van de procedure is gemiddeld 60 – 90 minuten. 

  

Een interventieradioloog voert de procedure uit en wordt daarbij geassisteerd door twee laboranten medische beeldvorming. Eén van de laboranten legt de procedure nogmaals uit en neemt met u nog enkele vragen door (o.a. geboortedatum, medicatie, allergieën). 

  

U komt op een onderzoekstafel te liggen. Beide liezen worden ontsmet met een desinfectiemiddel. Daarna wordt er een steriel laken over u heen gelegd om infecties te voorkomen. 

  

De radioloog zal de lies plaatselijk verdoven. Deze prik kunt u voelen. Hierna wordt de ader aangeprikt om vervolgens een sheath (hol buisje) te plaatsen, waardoor een dunne geleidedraad met katheter (slangetje) in het bloedvat geschoven wordt naar de plaats waar onderzoek van de bloedvaten nodig is. Hier voelt u in principe niets meer van. De radioloog kan op een beeldscherm zien waar de katheter zich bevindt. Als de katheter op de juiste plaats ligt, wordt een contrastvloeistof ingespoten, waardoor de bloedvaten zichtbaar kunnen worden gemaakt op de röntgenopnames. Tijdens het inspuiten van deze contrastvloeistof kunt u een warme gloed door het lichaam voelen trekken. 

Belangrijk is om tijdens de procedure zo stil mogelijk te liggen. 

 

Als de opnames laten zien dat het bloed direct terugstroomt naar het hart en het bloed niet terugzakt naar de onderbuik of blijft staan, dan is daarmee aangetoond dat de aderen en kleppen goed functioneren. In dat geval kan geen behandeling plaatsvinden. 

  

Als de opnames laten zien dat het bloed blijft staan en niet direct terugstroomt naar het hart, wordt overgegaan tot het afsluiten van het bloedvat. Dit gebeurt meestal met zogenaamde coils. Dit zijn kleine stukjes metaaldraad waaraan katoenen draadjes zitten. De coils worden door de katheter naar de juiste plaats geschoven. Met behulp van röntgendoorlichting wordt het plaatsen van de coils nauwkeurig gevolgd. Er zijn vaak meerdere coils nodig om een volledige afsluiting van het bloedvat te krijgen. De coils blijven achter in het bloedvat en zullen daar altijd blijven zitten. Dit heeft geen consequenties voor uw gezondheid. Vervolgens wordt de katheter weer verwijderd. 

De aangeprikte plaats wordt enkele minuten dichtgedrukt en afgeplakt met een pleister.

 

Tijdens de behandeling heeft u meestal de mogelijkheid om mee te kijken naar de foto’s en beelden die gemaakt worden. De radioloog zal u tijdens de procedure ook op de hoogte houden van de stand van zaken. Mocht er afgeweken worden van de standaardprocedure, dan wordt u dit ook medegedeeld. 

Na de procedure

 • Na de procedure heeft u een aantal uren bedrust. De verpleegkundige op de afdeling zal de prikwond regelmatig controleren.

 • Drink na de procedure extra veel water. Het contrastmiddel verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

 • U mag na het verblijf niet zelf naar huis rijden. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan rijden.

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelend arts, verpleegkundige of aan de afdeling medische beeldvorming.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming op de volgende locatie:

 

Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, route 44 op begane grond.

 

Op ___________dag, ___-___- 20___ om ______uur.

Melden

Meldt u zich voor de procedure op de afdeling dagopname. 

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het opnameplein. Zij geven dit door aan de afdeling medische beeldvorming/radiologie en spreken een nieuwe datum met u af. 

 

Locatie afdeling medische beeldvorming

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44 op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

 

Telefoonnummer: 088 - 70 68 550

Openingstijden: 08.00-17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, de teamleider van de afdeling of de laborant. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

4/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?