Inleveren van semen (zaad) voor IUI

Uw behandelend arts heeft u verzocht uw semen (zaad) te laten opwerken door het laboratorium van het Bravis ziekenhuis. Om deze bewerking te laten slagen, is het belangrijk dat u de aanwijzingen in deze folder nauwkeurig volgt.

Inleiding

Uw behandelend arts heeft u verwezen voor Intra-Uteriene Inseminatie (IUI). Hierbij wordt het semen (sperma) in het laboratorium opgewerkt.

Deze bewerking selecteert en stimuleert de beste zaadcellen en verwijdert hiermee stoffen en micro-organismen die bij een bevruchting problemen kunnen geven. Na de bewerking zijn de zaadcellen geschikt voor IUI. Voor een optimale kwaliteit van het semen voor deze bewerking is het belangrijk dat u de volgende aanwijzingen nauwkeurig volgt.

Voorbereiding

Voordat u het semen voor het onderzoek produceert:

  • Heeft u minimaal twee tot maximaal vier dagen geen gemeenschap of zaadlozing gehad.
  • Heeft u kort van tevoren niet geplast. Urine heeft een negatief effect op de zaadcellen.
  • Heeft u zich ter plaatse alleen met water gewassen (zonder zeep) en goed afgedroogd.
  • Voor het opvangen van het sperma gebruikt u alleen het meegekregen speciale steriel potje.

Afname van het semen

Het zaad dient thuis door masturbatie, dat wil zeggen door zelfbevrediging met de hand, worden verkregen.

Andere methoden maken het sperma ongeschikt voor bewerking. U mag geen condoom of glijmiddel gebruiken, omdat dit schadelijk is voor de zaadcellen. Het sperma dient u rechtstreeks op te vangen in het potje, dat u hebt meegekregen. U mag dit potje aan de binnenkant vooral niet schoonmaken, want water en schoonmaakmiddelen zijn schadelijk voor zaadcellen. Bij de zaadlozing komt het zaad schoksgewijs naar buiten. Belangrijk is, dat u al het geloosde zaad opvangt, met name het eerste deel, omdat daar de meeste zaadcellen in zitten.

Nadat u het sperma in het potje hebt opgevangen, sluit u het potje zorgvuldig af met het deksel, dat u erbij hebt gekregen. 

 

Vermeld op het etiket van het potje duidelijk uw naam + geboortedatum

 

Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis mag het potje niet te sterk afkoelen. De ideale bewaartemperatuur ligt tussen kamer- en lichaamstemperatuur. Bewaar het potje bijvoorbeeld in uw broekzak of onder de arm. 

Behalve het potje dient u ook mee te brengen: het poliklinisch labaanvraag-formulier dat u van de gynaecoloog hebt ontvangen en uw legitimatiebewijs.

Bij afgifte en ook wanneer het bewerkte sperma bij het laboratorium wordt afgehaald, dient legitimatie plaats te vinden. De bewerking neemt ruim een uur tot anderhalf uur in beslag.

Inleveren semen locatie Roosendaal

Voor de bewerking van het sperma is het nodig, dat het sperma binnen één uur na productie bij het klinisch chemisch laboratorium van Accureon, locatie Bravis te Roosendaal, wordt ingeleverd: Balie 148. 

  • Het sperma kan alleen voor bewerking worden ingeleverd op het tijdstip, dat door de behandelend gynaecoloog met het laboratorium is afgesproken. 
  • Als het sperma ruim nà de afgesproken tijd wordt ingeleverd kan het voorkomen, dat om organisatorische redenen het sperma niet meer in behandeling genomen kan worden. 

De uitslag

Uw behandelend arts zal de uitslag van het onderzoek met u bespreken.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan een medewerker van het laboratorium of aan uw behandelend arts.

Accureon klinisch chemisch laboratorium, telefoonnummer 088 - 70 68 230.

4/23

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?