Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO)

-

Inleiding

Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) is een verzamelnaam voor bepaalde typen bacteriën die steeds vaker voorkomen. In zorginstellingen is men extra alert op het voorkomen van besmettingen met BRMO. Iedereen draagt vele soorten bacteriën met zich mee, bijvoorbeeld in de neus, in de darmen en op de huid. De mens kan niet zonder deze bacteriën omdat ze in ons lichaam nuttig werk verrichten. Bij een verminderde weerstand kunnen deze bacteriën infecties veroorzaken. Soms is het nodig om een infectie te behandelen met antibiotica.

Resistent

Doordat bacteriën zich kunnen aanpassen aan omstandigheden, kunnen zij ongevoelig (resistent) worden voor de meest gebruikte antibiotica. BRMO’s zijn bacteriën die bijzonder ongevoelig zijn voor antibiotica. Er zijn nog maar enkele geschikte middelen beschikbaar die wél werkzaam zijn bij een infectie met een BRMO. Zuinig omgaan met deze middelen is nodig omdat de bacterie bij veelvuldig gebruik zelfs voor deze middelen resistent kan worden. Behandeling is dan niet meer mogelijk.

Soorten BRMO

Enkele bekende BRMO’s zijn MRSA, VRE, ESBL- en Carbapenemase aanmakende bacteriën. Deze bacteriën zijn vernoemd naar specifieke antibiotica of enzymen die een rol spelen bij de resistentie.

 

  • MRSA: Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus.

Deze bacterie komt voor op huid en slijmvliezen en veroorzaakt hoofdzakelijk wondinfecties. Verspreidt vrij gemakkelijk via direct contact en stof.

 

  • VRE: Vancomycine Resistente Enterokok.

Een darmbacterie die ongevoelig is voor het breed spectrum antibioticum Vancomycine.

 

  • ESBL: Extended Spectrum Beta-Lactamase.

Een enzym dat bepaalde soorten antibiotica kan afbreken. De bacteriën die ESBL kunnen aanmaken zijn gewone darmbacteriën. Zij zijn onschadelijk zolang ze zich in de darm bevinden van gezonde personen. Infecties ontstaan bij verminderde weerstand. We zien deze soort BRMO vaak bij urineweginfecties.

 

  • Carbapenemase:

Een enzym dat ook voor kan komen bij gewone darmbacteriën. Dit enzym gaat de werking van een andere groep van antibiotica tegen. Een voorbeeld van een bacterie die dit enzym aanmaakt is de Klebsiella Pneumoniae Oxa-48.

 

Verder zijn er nog andere typen en soorten BRMO die minder vaak voorkomen maar waarvoor ook infectiepreventiemaatregelen van toepassing zijn.

Besmetting

Besmetting kan plaatsvinden direct van mens tot mens via speeksel, urine, ontlasting, slijm van de keel of neus of via de handen. In sommige gevallen raken mensen besmet via indirect contact met besmet beddengoed, verpleegartikelen, stofdeeltjes, etc.

Raakt u besmet met een BRMO?

Dan kunt u alleen drager zijn. U bent er dan zelf niet ziek van. Behandeling is dan niet nodig. U kunt ook een infectie krijgen.

Bij een infectie zal uw arts u zorgvuldig gaan behandelen met een geschikt antibioticum.

Maatregelen

Verspreiding van een BRMO binnen een ziekenhuis betekent een groot risico voor patiënten met een verminderde weerstand. Daarom neemt het ziekenhuis maatregelen om dit te voorkomen.

 

Bent u drager van een BRMO en opgenomen in het ziekenhuis? Dan komt u op een eenpersoonskamer in isolatieverpleging te liggen. Er zijn verschillende vormen van isolatie die per bacterie en per situatie kunnen verschillen. De beschermende maatregelen zijn voor iedereen te zien op een isolatiekaart die aan de kamerdeur hangt. Uw behandelend arts of verpleegkundige zal de benodigde maatregelen aan u uitleggen. Het onderzoek of de behandeling waarvoor u bent opgenomen, wordt gewoon voortgezet met alle benodigde beschermende maatregelen.

 

Signalering in uw dossier

Ter bescherming van uw medepatiënten en onze medewerkers wordt, wanneer u bekend bent met dragerschap van MRSA of BRMO, gedurende de besmettelijke periode in uw dossier een signalering ingesteld. Deze signalering zorgt ervoor dat bij een volgende ziekenhuisopname of invasief onderzoek / behandeling de juiste preventieve maatregelen worden genomen om een onnodige verspreiding te voorkomen. Voor uw privacy is deze signalering alleen zichtbaar voor de betrokken medewerkers.

Bezoek

U kunt gerust bezoek ontvangen. Wel vragen wij aan uw bezoek of zij zich willen houden aan de voorschriften zoals beschreven op de isolatiekaart die aan uw kamerdeur hangt. Krijgt u bezoek van mensen die ook bij andere patiënten in het ziekenhuis op bezoek willen gaan? Let dan goed op dat zij u als laatste bezoeken voordat zij het ziekenhuis verlaten.

Ontslag

U hoeft thuis geen specifieke maatregelen te treffen. U kunt gewoon volgens afspraak voor behandeling, onderzoek of controle naar het ziekenhuis komen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

 

10/19

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?