Blaasspoelingen

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog omdat u oppervlakkige tumoren in uw blaas heeft. Deze tumoren zijn in principe kwaadaardig. Zij blijven echter beperkt tot het slijmvlies van de blaas. De uroloog kan de tumoren via uw plasbuis helemaal verwijderen. Meestal is het niet voldoende om de tumoren te verwijderen. Het is minstens zo belangrijk ervoor te zorgen dat ze niet terug komen. Met behulp van blaasspoelingen is het mogelijk de kans dat de tumoren terugkomen te verkleinen, of de snelheid waarmee ze terugkomen sterk te vertragen. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de blaasspoelingen. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de behandeling.

Inleiding

U heeft van uw behandelend uroloog gehoord dat u oppervlakkige tumoren in uw blaas heeft. Deze tumoren zijn in principe kwaadaardig. Zij blijven echter beperkt tot het slijmvlies van de blaas. De uroloog kan de tumoren via uw plasbuis helemaal verwijderen. Bij meer dan de helft van de patiënten komen de tumoren terug. Soms worden ze langzaam kwaadaardiger en groeien verder de blaaswand in. Meestal is het niet voldoende om de tumoren te verwijderen. Het is minstens zo belangrijk ervoor te zorgen dat zij niet terugkomen. Met behulp van blaasspoelingen is het mogelijk de kans dat de tumoren terugkomen te verkleinen, of de snelheid waarmee ze terugkomen sterk te vertragen. De uroloog kan bij de blaasspoelingen meerdere middelen gebruiken, zoals bijvoorbeeld Mitomycine, Gemcitabine (incidenteel) en BCG spoeling. De uroloog bepaalt zorgvuldig welk middel het beste bij u past en hoeveel blaasspoelingen er nodig zijn.

Oorzaak van tumoren in de blaas

Het ontstaan van tumoren kan verschillende oorzaken hebben. Roken is de belangrijkste oorzaak. Verder zijn er factoren bekend die met het beroep van de patiënt te maken hebben, zoals het werken met bijvoorbeeld bepaalde kleurstoffen of rubber.

Voorbereiding

Binnen enkele weken na het verwijderen van de tumoren komt u op de polikliniek voor de eerste blaasspoeling. Na een TURT ingreep kan het zijn dat u binnen 24 uur na de ingreep al de eerste spoeling krijgt. Indien dit het geval is dan moet u proberen de spoeling een uur in  de blaas te houden, zie verder nazorg Mitomycine. Voor elke nieuwe blaasspoeling vraagt de uroloog of u last heeft van eventuele bijwerkingen. Drink vier uur voorafgaande aan de spoeling zo weinig mogelijk. Gebruikt u plaspillen (diuretica)? Neem deze dan pas in na de blaasspoeling.

De blaasspoeling

U vangt op het toilet eerst wat urine op in een potje. De uroloog laat de urine onderzoeken op de aanwezigheid van ontstekingscellen. Als de urine geen ontstekingscellen bevat mag de spoeling doorgaan. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer, waar u de onderkleding uit doet. De verpleegkundige reinigt het gebied rond de ingang van de plasbuis met water. Probeert u zo goed mogelijk te ontspannen zodat het inbrengen van de dunne slang voor de spoeling zo min mogelijk ongemak geeft.

De verpleegkundige brengt een dunne slang in de blaas. Zij tapt eventueel aanwezige urine alsnog af. Uw blaas is dan leeg voordat u de spoeling krijgt. De verpleegkundige brengt via de slang de blaasspoeling in. Daarna verwijdert de verpleegkundige de slang en mag u zich weer aankleden.

Nazorg bij een spoeling met Mitomycine of Gemcitabine

Krijgt u een spoeling met Mitomycine of Gemcitabine? Volg dan onderstaande adviezen op:

 • Probeer de spoeling minimaal een en maximaal twee uur in de blaas te houden, u mag na de spoeling op de polikliniek meteen naar huis.
 • Ook mannen plassen zittend.
 • Spoel het toilet na de eerste keer plassen twee keer door, met gesloten deksel.
 • Drink tenminste anderhalf tot twee liter water per dag.
 • Vermijd huidcontact met de urine.
 • Was de geslachtsdelen na het plassen met ruim voldoende water om irritaties door de blaasspoeling te voorkomen. Doe dit na iedere plas op de dag van de spoeling.
 • Heeft u een branderig gevoel tijdens het plassen? Drink dan extra.
 • Gebruik bij geslachtsgemeenschap op de dag van de spoeling en twee dagen daarna een condoom.
 • Reinig het toilet minimaal een keer per dag met een gewone allesreiniger (GEEN bleekmiddel, azijn of ammonia).

 

Heeft u urine gemorst net nadat u een spoeling heeft gehad? Dan kunt u het beste het volgende doen:

 • Veeg de urine op met toiletpapier en gooi dit in het toilet. Spoel het toilet vervolgens twee keer met gesloten deksel door. Was daarna uw handen goed.
 • Maak het toilet en de tegels schoon met koud water. Bij voorkeur doet de patiënt dat zelf. Maakt iemand anders het toilet schoon? Dan moet deze daarbij wegwerp handschoenen dragen.
 • Eventueel besmette kledingstukken en ondergoed kunnen gewoon in de was.

Nazorg bij een spoeling met BCG

Krijgt u een spoeling met BCG? Volg dan onderstaande adviezen op:

 • Probeer de BCG minimaal een uur en maximaal twee uur in uw blaas te houden, u mag na de spoeling op de polikliniek meteen naar huis.
 • Ook mannen plassen zittend.
 • Spoel na de eerste keer plassen het toilet twee keer door, met gesloten deksel.
 • Reinig na ieder gebruik het toilet met wat chloor.
 • Drink tenminste anderhalf tot twee liter water per dag.
 • Vermijd huidcontact met de urine.
 • Was de geslachtsdelen na het plassen met ruim voldoende water. Zo voorkomt u irritaties door de blaasspoeling. Doe dit na iedere plas op de dag van de spoeling.
 • Heeft u een branderig gevoel tijdens het plassen? Drink dan extra.
 • Gebruik bij geslachtsgemeenschap op de dag van de spoeling en zeven dagen daarna een condoom.

 

Heeft u urine gemorst nadat u net een spoeling heeft gehad? Dan kunt u het beste het volgende doen:

 • Veeg de urine op met toiletpapier en gooi dit in het toilet. Spoel het toilet vervolgens twee keer met gesloten deksel door. Was daarna uw handen goed.
 • Maak het toilet en de tegels schoon met koud water. Bij voorkeur doet de patiënt dat zelf. Maakt iemand anders het toilet schoon? Dan moet deze daarbij wegwerp handschoenen dragen.
 • Eventueel besmette kledingstukken en ondergoed kunnen gewoon in de was.

Bijwerkingen van een blaasspoeling

De meeste patiënten hebben geen bijwerkingen van de blaasspoelingen. Treden er toch bijwerkingen op? Dan beperken deze zich gewoonlijk tot klachten van de blaas zoals:

 • Vaker aandrang om te plassen.
 • Een pijnlijk of branderig gevoel in blaas en plasbuis.
 • Moeite met ophouden van de plas.
 • Bloed of weefseldeeltjes in de urine.
 • Hoge koorts, 38.5ºC of hoger, (BCG-itis), dit is altijd een reden direct contact op te nemen met de polikliniek urologie.

 

Neem bij pijn zo nodig Paracetamol, 4x per dag 2 tabletten van 500 mg.

Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen verdwenen op de dag na de spoeling. Zo niet? Dan schrijft de uroloog medicijnen voor om deze bijwerkingen te behandelen.

Blaasspoelingen kunnen ook algemene ziekteverschijnselen veroorzaken, zoals koorts, koude rillingen, spierpijn en griepgevoel. Overleg bij deze bijwerkingen altijd met uw uroloog wat u hieraan kunt doen. Ook deze bijwerkingen zijn goed te behandelen.

Controle

Om te controleren of de spoeling werkt, kijkt uw uroloog gedurende het eerste jaar na het verwijderen van de tumoren regelmatig in uw blaas (cystoscopie). Daarnaast controleert de uroloog regelmatig uw urine op eventuele ontsteking en kwaadaardige cellen. Soms is het noodzakelijk dat er weer biopten afgenomen worden tijdens een operatie (TURT).

De uroloog bespreekt hierna een verder opvolgschema met u. Helaas kunnen na jaren de tumoren toch nog terugkomen. Een langdurige controle is dus van belang. Helpt een spoeling niet bij u? Dan kan de uroloog overgaan op een andere soort spoeling. Ook dit bespreekt de uroloog met u.

Route

Bij een afspraak op de polikliniek urologie:

 • in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal meldt u zich aan de balie op route 34 op de begane grond.
 • in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom meldt u zich aan de balie op de groene route A0 op de begane grond.
 • in Etten-Leur meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

U vindt op uw afsprakenbrief de locatie en adresgegevens waar uw afspraak plaatsvindt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, assistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:

088 – 70 68 557    Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal

088 – 70 67 336    Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

 

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de spoedeisende hulp:

088 – 70 68 889    Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal

088 – 70 67 302    Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

 

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer
088 - 70 68 272

E-mail: urologie.verpleegkundigen@bravis.nl

 

05/22

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?