Blindedarm, aandachtspunten voor thuis

Uw kind is opgenomen geweest in het Bravis ziekenhuis voor het verwijderen van de blindedarm. Uw kind is nu zo ver opgeknapt dat hij of zij weer naar huis kan. In deze folder vindt u een aantal algemene aandachtspunten waar u rekening mee dient te houden. Als er specifieke zaken zijn, zal de arts of de verpleegkundige dit met u bespreken voordat u met uw kind naar huis gaat.

Inleiding

Uw kind is opgenomen geweest voor het verwijderen van de blindedarm. Uw kind is nu zo ver opgeknapt dat hij/zij weer naar huis kan. Hieronder vindt u een aantal algemene aandachtspunten. Lees deze goed door. Als er specifieke zaken zijn, zal de arts of de verpleegkundige dit met u bespreken voordat u met uw kind naar huis gaat.

Vervoer

Afhankelijk van de situatie van uw kind is het aan te raden dat er iemand bij uw kind achter in de auto gaat zitten. Er is dan altijd iemand die bij uw kind zit als deze extra aandacht nodig heeft.

Pijn

Bij pijn kunt u paracetamol geven, tenzij anders aangegeven. De eerste twee dagen na de operatie adviseren wij om drie à vier maal daags een paracetamol te geven. Hierna kunt u op aangeven van uw kind de paracetamol geven (maximaal vier maal daags), zie bijsluiter.

Activiteiten

Uw kind zal over het algemeen zelf heel goed aangeven wat wel en niet kan. Pas hier de activiteiten op aan. Naar school is geen probleem als u vindt dat dit mogelijk is. Wacht met sporten en gymmen tot na de controle op de polikliniek. Tot de controle op de polikliniek mag uw kind ook niet in bad en niet zwemmen.

Voeding

Er zijn geen beperkingen als dat niet aangegeven wordt.

Wondverzorging

Als de wond dicht is, dient u de wond schoon en droog te houden. Indien er hechtstrips op zitten, laat u deze zitten totdat ze vanzelf afvallen. Uw kind mag wel douchen. Na het douchen de wond droog deppen. Er hoeft geen pleister meer op tenzij uw kind dit wel wil. Als dit het geval is, verwissel dan regelmatig de pleister zodat u de wond kunt controleren. Controleer de wond op roodheid en zwelling.

 

Is de wond meer pijnlijk en ziet hij rood en gezwollen en heeft uw kind koorts, neem dan contact op met de polikliniek van de chirurgen, telefoonnummer: 088 – 70 67 368.

 

Is de wond niet gesloten en dient de wond thuis nog dagelijks verzorgd te worden, dan krijgt u van de verpleegkundige hiertoe de specifieke instructies. Als er nog hechtingen in de wond zitten, worden deze tijdens de controle op de polikliniek verwijderd.

Vragen

Bij vragen en/of klachten gerelateerd aan de opname kunt u tot een week na de ontslagdatum contact opnemen met met

  • Polikliniek chirurgie: 088 - 70 67 368 (tijdens kantooruren)
  • Afdeling Kind & Jeugd: 088 - 70 67 569 (buiten kantooruren)

Na bovengenoemde periode belt u met uw eigen huisarts of de huisartsenpost.

 

02/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?