Bloedafname voor OK met zo nodig bloedtransfusie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling en u zult binnenkort een operatie ondergaan. Bij deze operatie is het mogelijk dat u een bloedtransfusie krijgt. Daar zijn enkele voorbereidingen voor nodig. Het laboratorium moet bij u één of twee keer bloed afnemen. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de bloedafname. In deze folder vindt u meer informatie over de bloedafnames. NB. Deze folder is alleen van toepassing voor patiënten binnen de regio van het Bravis ziekenhuis.

Inleiding

Uw specialist heeft met u een operatie afgesproken. Bij deze operatie is het mogelijk dat u een bloedtransfusie krijgt. Daar zijn enkele voorbereidingen voor nodig. Het laboratorium moet bij u één of twee keer bloed afnemen (hier hoeft u niet nuchter voor te zijn).

Bloedafname

De eerste bloedafname vindt in principe plaats op de dag dat u de afspraak/gesprekken heeft op het opnameplein. In sommige gevallen kan deze afname vervallen.

De tweede bloedafname moet volgens onderstaand schema vóór de operatie plaatsvinden. U wordt vriendelijk verzocht de bloedafname in de ochtend te laten verrichten. Op deze manier is het zeker dat het afgenomen bloed tijdig op het laboratorium van het Bravis ziekenhuis is.

Let op de juiste dag

Het is belangrijk dat de tweede bloedafname op de juiste dag gebeurt. De operatie kan wellicht niet doorgaan als u niet op de juiste dag bloed laat afnemen. Neem bij absolute verhindering telefonisch contact op met het secretariaat van Accureon klinisch chemisch laboratorium op nummer: 088 - 70 68 230.

In het schema hieronder ziet u op welke dag dat de tweede bloedafname moet gebeuren:

 

De operatie is op...Dan bloedprikken op....
MaandagZaterdagochtend vóór de operatie
DinsdagMaandagochtend vóór de operatie
WoensdagMaandagochtend vóór de operatie
DonderdagDinsdagochtend vóór de operatie
VrijdagWoensdagochtend vóór de operatie

Locaties en openingstijden priklocaties

 

locatiewanneeropeningstijden

 

Bravis ziekenhuis

Bergen op Zoom

 

 

Afnamelaboratorium

Boerhaaveplein 1

 

Route 15

 

maandag t/m woensdag

 

---------------------------

zaterdagochtend

08.00 - 17.00 uur

NB u moet in de ochtend komen!

------------------------

alleen van 09:30 tot 10.00 uur!

Bravis ziekenhuis

Roosendaal

Afnamelaboratorium

Boerhaavelaan 25

 

Route 69

 

 

maandag t/m woensdag

 

------------------------------

zaterdagochtend

08.00 - 17.00 uur

NB u moet in de ochtend komen!

------------------------

alleen van 09.30 tot 10.00 uur!

Polikliniek Etten-Leur

 

 

Schoonhout 215

maandag t/m woensdag

 

08.00 - 12.30
NB u moet in de ochtend komen!

Oudenbosch Medisch Centrum

 

West Vaardeke 11maandag t/m woensdag08.00 - 12.30

 

Het is mogelijk om naar een andere priklocatie in de regio te gaan als deze geopend is op de dag dat de bloedafname plaats moet vinden.

De adressen en openingstijden kunt u vinden op de website van Diagnovum: www.diagnovum.nl/locaties. Selecteer boven in de lijst op regio Bravis.

Let op: voor deze bloedafname kunt u alleen terecht op de prikposten van regio Bravis.

Vragen

Heeft u nog vragen over uw bloedafname? Neem dan contact op met het opnameplein tel. 088 - 70 67 989.

 

03/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?