Borstvorming bij de man (gynaecomastie)

Inleiding

Deze folder geeft u informatie over borstvorming bij de man (gynaecomastie) en de behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Borstvorming bij de man

Bij de geboorte hebben zowel meisjes als jongens kleine klierschijfjes achter de tepel. Meestal verdwijnen deze klierschijven bij jongens in de kindertijd. Bij meisjes zal in de puberteit onder invloed van hormonen borstvorming ontstaan. Ook bij jongens komt het regelmatig voor dat in de puberteit de borstklieren opzwellen. Meestal is dat aan beide zijden, maar het kan ook aan één zijde voorkomen. Het opzwellen van de borstklieren is meestal van korte duur, maar kan ook langer blijven bestaan. Borstvorming is dus bij de man (als baby en puber) een normaal verschijnsel.
Vanaf middelbare leeftijd kunnen de borstklieren bij de man weer gaan opzwellen. Ook dat kan normaal zijn, maar op oudere leeftijd kunnen ook andere factoren een rol spelen bij het ontstaan van de borstvorming.

Deze factoren kunnen zijn:
• bijwerking van bepaalde medicijnen;
• reactie op stofwisselingsveranderingen bij een lever- of nierziekte;
• verandering in de productie van hormonen door de zaadbal;
• verandering in de productie van hormonen in de hersenen (bij stress);
• gebruik van hormonen;

• hormoonproducerende gezwellen aan de zaadballen of de luchtwegen;
• borstkanker.

Vaak vindt men geen aanwijsbare oorzaak voor de borstvorming.

Diagnose en onderzoek

Bij borstvorming bij baby's en in de puberteit zal de arts meestal volstaan met een lichamelijk onderzoek. Soms is een aanvullend onderzoek nodig zoals bloedonderzoek, een echografie van de borstklier, zaadballen of lever, of een röntgenfoto van de borstklier of de longen.

 

Bij het vermoeden van een kwaadaardige aandoening zal de arts met een naaldje in het weefsel prikken (punctie) om cellen te laten onderzoeken.

Behandelingsmogelijkheden borstvorming bij mannen

Meestal wacht de arts een aantal maanden met behandelen omdat het vanzelf weer kan verdwijnen. Is de borstvorming het gevolg van medicijngebruik? Dan beoordeelt de arts of u kunt stoppen met het medicijn of een ander medicijn kunt gebruiken.

 

Is de oorzaak niet duidelijk? Dan kan de arts afhankelijk van de omstandigheden en de klachten in overleg met u besluiten tot een operatie. Daarbij zal de arts het klierweefsel onder de tepel verwijderen. Dit weefsel wordt vervolgens in het laboratorium onderzocht. Bij de eerste poliklinische controle na de operatie krijgt u de uitslag (als deze bekend is).
De operatie is in dagopname en meestal onder algehele anesthesie (narcose). Soms gebeurt de operatie onder plaatselijke verdoving. De operatie duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. Zodra de verdoving is uitgewerkt kunt u wat pijnklachten hebben. Hiervoor mag u pijnstillers zoals paracetamol nemen. Zorg dat u deze in huis hebt.

Het ontslag

Afhankelijk van uw herstel mag u dezelfde dag weer naar huis. Zorg ervoor dat u de eerste avond en nacht niet alleen bent. U krijgt zonodig een controleafspraak bij de chirurg. De hechtingen (onoplosbare) worden dan verwijderd. Krijgt u geen controleafspraak, maar wilt u de chirurg toch graag spreken of heeft u (pijn)klachten? Neem dan contact op met polikliniek chirurgie voor het maken van een controleafspraak of belafspraak.

Adviezen voor thuis

Neem thuis voldoende rust.

U krijgt van de afdeling dagopname een recept mee voor pijnstillers, deze mag u gebruiken.

U mag uzelf gewoon wassen of douchen. De wond heeft geen speciale verzorging nodig. Na het douchen, vervangt u de pleister door een droge pleister.

Mogelijke complicaties na verwijderen borstklier

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie.

Daarnaast zijn er nog enkele specifieke complicaties mogelijk:
• De tepel trekt na de operatie in.
• De doorbloeding van de tepel verslechtert.
• Er treedt littekenvorming bij de tepel op.

Wat te doen bij complicaties 

Krijgt u binnen 60 dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met de polikliniek chirurgie.

Contact 

De polikliniek chirurgie is te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 088 - 70 67 368. 

 

Bij dringende problemen kunt u buiten kantooruren bellen met de afdeling spoedeisende hulp: 

088 - 70 68 889          Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
088 - 70 67 302          Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom 

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of uw huisarts.

 

01/23

 

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?