Buikgriep; acute diarree en/of braken

Buikgriep is een ontsteking van de maag en de darmen, vaak veroorzaakt door een virus. Binnen een tot drie dagen na besmetting kan men last krijgen van buikgriepverschijnselen, die enkele dagen kunnen duren. Daarna herstelt men vanzelf en verdwijnt het virus uit het lichaam. Voor jonge kinderen en mensen met een verlaagde weestand kan een buikgriep langer duren en ernstiger verlopen.

Inleiding

Buikgriep is een ontsteking van de maag en de darmen, vaak veroorzaakt door een virus. Binnen één tot drie dagen na besmetting krijgt u last van verschijnselen van buikgriep. Dat kan een paar dagen duren. Daarna herstelt u vanzelf en verdwijnt het virus uit het lichaam. Voor jonge kinderen en mensen met een verlaagde weerstand kan een buikgriep langer duren en ernstiger verlopen.

Verschijnselen

Buikgriep kan een of meerdere van de volgende verschijnselen geven:

 • plotseling en heftig braken;
 • waterdunne diarree;
 • misselijkheid;
 • buikpijn en krampen;
 • koorts;
 • hoofdpijn.

Gevolgen

Door het vele braken en de diarree verliest u veel vocht. Bij mensen met een lagere weerstand kan dit leiden tot uitdroging; dit kan gevaarlijk zijn.

Besmetting

De buikgriep wordt meestal verspreid via braaksel en diarree, waar virusdeeltjes in zitten. Besmetting ontstaat vaak door het niet of niet goed wassen van handen nadat ze met braaksel of diarree in contact zijn gekomen. Ook kunnen er na het braken en doorspoelen van het toilet virusdeeltjes in de lucht komen, die u weer inademt.

Behandeling

De behandeling is symptomatisch en gericht op het voorkomen en/of bestrijden van uitdrogingsverschijnselen door extra vocht toe te dienen.

Maatregelen patiënten

 • De kans dat een aandoening waar u voor opgenomen bent verergert, is heel klein.
 • De buikgriep is geen reden om in het ziekenhuis te moeten blijven, tenzij uw behandelend arts dit voor uw gezondheid nodig vindt.
 • Was uw handen grondig met water en zeep voor het eten en na de toiletgang.

Maatregelen bezoekers

 • Draag een mondneusmasker.
 • Was na het ziekenbezoek uw handen grondig met water en zeep of gebruik de handalcohol.
 • Vermoedt u dat u zelf besmet bent met een buikgriepvirus en wilt u op ziekenbezoek komen in het ziekenhuis? Stel dan uw bezoek uit tot 72 uur na einde van de klachten.

Maatregelen zorgverleners

 • Zij dragen handschoenen en een mondneusmasker en bij de verzorging ook een schort.
 • Medewerkers die besmet zijn geraakt met een buikgriepvirus moeten thuis uitzieken en mogen pas weer aan het werk als ze beter zijn.

Maatregelen thuissituatie

 • Wanneer er in uw directe thuissituatie iemand is die (mogelijk) besmet is met een buikgriepvirus, reinig dan het toilet regelmatig. Reinig ook de spoelknop en de deurknop van het toilet.

Maatregelen bij uitbraak

 • Soms worden er meerdere patiënten of kamergenoten van een patiënt met buikgriep gezamenlijk op een meerpersoonskamer verpleegd met verder dezelfde maatregelen.
 • Op de verpleegafdeling waar de buikgriep is geconstateerd, wordt er vaker en nog grondiger schoongemaakt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel deze dan aan een verpleegkundige van de afdeling of uw behandelend arts.

 

11/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?