Buikwandbreuken

Inleiding

Deze folder geeft u een globaal overzicht over enkele buikwandbreuken die naast de liesbreuken (zie folder liesbreuk) relatief vaak voorkomen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Buikwandbreuk

Een buikwandbreuk (hernia) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse. De zwakke plek of opening in de buikwand is de breukpoort.

Door uitstulping van het buikvlies (=de breukzak ) kan een gedeelte van de buikinhoud hierin uitpuilen. Bij verhoging van de druk in de buik bijvoorbeeld door persen, kan er meer buikinhoud in de uitstulping komen. De breuk wordt dan groter.

Bij een breuk bij een relatief nauwe breukpoort kan een gedeelte van de buikinhoud hierin beklemd raken . Alleen op zuigelingenleeftijd kan de zwakke plek in de buikwand nog vanzelf herstellen. Daarna is het niet meer te verwachten. Bij klachten is operatie dan ook meestal nodig.

 

 

Oorzaken

Een buikwandbreuk kan ontstaan door aangeboren zwakke plek in de buikwand of door uitrekking van de buikwand. Uitrekking treedt in de loop van het leven op door:

 • toename in lichaamsgewicht;
 • zwangerschap
 • persen;
 • veel hoesten;
 • vaak zwaar tillen.

Verschillende buikwandbreuken

 1. Navelbreuk;
 2. Bovenbuikbreuk;
 3. Littekenbreuk.

1. Navelbreuk

Bij de navelbreuk wordt onderscheid gemaakt tussen de aangeboren navelbreuk en de op latere leeftijd ontstane navelbreuk.

 

De aangeboren navelbreuk

Bij de aangeboren navelbreuk herstelt meestal binnen de eerste drie levensjaren. Er is dan ook geen sprake van een ernstige aandoening. Beklemming van een navelbreuk op de kinderleeftijd is zeldzaam.(Een operatie is zelden nodig)

 

De navelbreuk op latere leeftijd (vanaf ongeveer 12 jaar)

De navel is de dunste laag van de buikwand. De inhoud van de navelbreuk bestaat meestal uit vetweefsel, maar kan bij grotere breuken ook uit een deel van de darmen bestaan. Een navelbreuk hoeft geen klachten te geven. Als er beklemming optreedt ervaart u pijn. Raakt er een deel van de darm in de breuk bekneld? Dan kan dit een levensbedreigende situatie veroorzaken. Dit is niet het geval bij beklemming van vetweefsel.

 

Behandeling navelbreuk op latere leeftijd

Als u geen klachten heeft is een operatie niet nodig. Bij herhaaldelijke pijnklachten of steeds terugkerende beklemming is opereren wel aan te raden. De uit te voeren operatie is afhankelijk van de grootte van de breuk.

Bij een kleine breuk is het sluiten van de breukpoort voldoende. Is de breuk wat groter of komt de breuk terug? Dan gebruikt de arts tegenwoordig een matje van kunststof om de buikwand te verstevigen. Dit gebeurt vaak via een laparoscopisch (kijk) operatie.

Beide operaties gebeuren vaak in dagopname.

 

 navelbreuk

 

2. Bovenbuikbreuk (Hernia epigastrica)

Ook boven de navel komen breuken voor. Het verschil met de navel breuk is dat bij deze breuk meestal alleen vetweefsel naar buiten puilt en geen buikinhoud. Daarom heeft een eventuele beklemming geen ernstige gevolgen. De breuk komt  soms op meerdere plaatsen voor en vaker bij mannen. Deze breuk geeft soms wat pijnklachten.

 

Behandeling bovenbuikbreuk

Als er pijnklachten zijn kan een operatie uitkomst bieden. Hierbij wordt het defect in de buikwand gesloten. Bij de operatie bekijkt de arts of u meerdere van dergelijke breuken heeft, die dan gelijktijdig verholpen kunnen worden. Dit kan dus betekenen dat het litteken langer wordt dan u had verwacht! Meestal gebeurt de ingreep in dagopname.

3. Littekenbreuk

Bij een operatie in de buik blijft er een litteken over. Ontstaat in dit litteken een zwakke plek waardoor er buikinhoud uitpuilt? Dan is er sprake van een littekenbreuk. Meestal geeft een kleine littekenbreuk geen klachten. Afhankelijk van de grootte van de breuk kan er dus pijn ontstaan. Ook kan er beklemming optreden. Bij een grote breuk en sterk uitpuilen ervan kunnen rugklachten optreden.

 

Behandeling littekenbreuk

Een operatie aan een littekenbreuk is niet nodig als er geen klachten zijn Een breukband kan vaak al uitkomst bieden. Het opheffen van de littekenbreuk door een operatie is mogelijk, maar is niet altijd even makkelijk. Het slagen is sterk afhankelijk van de grootte van de breuk en de conditie van de patiënt. Een operatie aan een littekenbreuk is een relatief grote ingreep is en er is een grote kans dat de breuk weer terug komt. Soms kan de arts de littekenbreuk laparoscopisch (kijkoperatie) herstellen door een kunstof matje te plaatsen.

 

Na de littekenbreukoperatie

Afhankelijk van de grootte van de breuk en de operatie laat de arts een of twee wonddrains achter in de wond. Soms gaat u met deze drains naar huis.

De verpleegkundige op de afdeling legt u uit hoe u hiermee om moet gaan en hoe u ze verzorgt. De drains voeren wondvocht/oud bloed uit het geopereerde gebied af. De arts beslist wanneer de drains op de polikliniek verwijderd mogen worden. Soms adviseert de arts om een breukband te dragen om de buikwond te ondersteunen. Houd u zich aan dit advies. Het bevordert de wondgenezing en uw herstel.

 

Na de operatie is het operatiegebied pijnlijk  U krijgt van de verpleging op de afdeling een recept mee voor pijnstillers na de operatie.

 

Na de buikwandoperatie

Na de operatie zal het operatiegebied pijnlijk zijn. Tegen de pijn kunt u pijnstillers als Paracetamol gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om voor de ingreep al vast deze pijnstillers in huis te hebben. Zo nodig krijgt u van de anesthesioloog een recept met extra pijnstilling mee naar huis. Uw buik kan extra gespannen zijn, omdat er tijdens de ingreep lucht in de buik is geblazen. Neem daarom voor het ontslag een makkelijke (ruim zittende) broek mee.

Complicaties na buikwandbreukoperatie

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij een buikwandbreukoperatie een kans op complicaties aanwezig zoals:

 • nabloeding;
 • wondinfectie;
 • trombose;
 • longontsteking.

Bij een storing in de wondgenezing of een wondinfectie kan uiteindelijk opnieuw een breuk (een recidief breuk) ontstaan.

Het ontslag

Afhankelijk van uw herstel mag u dezelfde dag weer naar huis. Zorg ervoor dat u de eerste avond en nacht niet alleen bent. U krijgt zo nodig een controle afspraak bij de arts om de niet oplosbare hechtingen te verwijderen.

Adviezen voor thuis

Neem thuis voldoende rust.

U krijgt vanuit de verpleegafdeling zo nodig een recept voor extra pijnstilling mee naar huis.

U mag uzelf gewoon wassen of douchen. De wond heeft geen speciale verzorging nodig.

Na het douchen vervangt u de pleister door een droge pleister.

Wat te doen bij complicaties

Krijgt u binnen 60 dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met de polikliniek chirurgie van het ziekenhuis.

Contact

De polikliniek chirurgie is te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer: 088 - 70 67 368        

 

Bij dringende problemen kunt u buitenkantooruren bellen met de afdeling spoedeisende hulp:

088 - 70 68 889          Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
088 - 70 67 302          Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of physician assistant.

 

11/22

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?