Cardiologische onderzoeken

Lees voor U bent doorverwezen naar de (hart) functieafdeling van het Bravis ziekenhuis voor een cardiologisch onderzoek. Bij een cardiologisch onderzoek wordt het functioneren van uw hart onderzocht. In deze folder worden de verschillende cardiologische onderzoeken uitgelegd. Bij ieder onderzoek staat vermeld hoeveel tijd het onderzoek in beslag neemt. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek dat u krijgt. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

U bent doorverwezen naar de (hart) functieafdeling van het Bravis ziekenhuis. Op deze afdeling wordt onder andere onderzoek verricht naar het functioneren van het hart.

Cardiologisch onderzoek

Bij een cardiologisch onderzoek wordt het functioneren van uw hart onderzocht. In deze folder worden de verschillende cardiologische onderzoeken uitgelegd. Lees de voor u relevante informatie. Bij ieder onderzoek staat vermeld hoeveel tijd het onderzoek in beslag neemt.

Wat verder van belang is

U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. U meldt zich uiterlijk een kwartier van tevoren aan bij een aanmeldzuil. Deze verwijst u naar de juiste wachtkamer. Daar kunt u gewoon plaatsnemen.

Bij verhindering of eventuele vragen kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de polikliniek cardiologie:

 

Polikliniek cardiologie : telefoonnummer: 088 -  70 68 466

 

Uitslag

Door de laboranten worden geen uitslagen gegeven.

Na de ondergenoemde onderzoeken kunt u uw dagelijkse bezigheden hervatten.

Elektrocardiogram (ECG) = hartfilmpje

Dit onderzoek geeft de arts informatie over het functioneren van het hart. Het ECG is een registratie van de prikkelgeleiding door het hart door middel van een aantal elektroden bevestigd aan armen en benen en op de borst. Het onderzoek is volkomen pijnloos.

Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat u uw bovenlichaam en de onderbenen bloot maakt (of de bovenbenen, indien u een panty of maillot aan heeft).

 

Duur van het onderzoek: ± 5 minuten.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Echocardiogram

Dit onderzoek geeft de arts informatie over de functie van de hartspier door middel van geluidsgolven. Een echo met microfoon wordt op de borst geplaatst, zodat het hart zichtbaar gemaakt kan worden. Zo kunnen we onder andere wand- en klepbewegingen waarnemen en worden er verschillende metingen verricht. Verder wordt er door middel van kleuren en geluid naar de hartkleppen gekeken en geluisterd. Het onderzoek kan als licht gevoelig worden ervaren.

Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat u uw bovenlichaam bloot maakt.

 

Duur van het onderzoek: ± 20 minuten.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog bij uw eerstvolgende afspraak.

Fietsergometrie

Dit onderzoek geeft de arts informatie over de hartslag, de bloeddruk en de werking van het hart tijdens inspanning (fietsen). U wordt met een aantal elektroden op de rug en borst aangesloten op een monitor. Afhankelijk van leeftijd, lengte en gewicht moet er een bepaalde belasting gehaald worden tijdens het fietsen. Het is aan te raden gemakkelijk zittende kleding te dragen (geen strakke broeken/rokken). Het onderzoek is volkomen pijnloos echter wel maximaal inspannend. Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat u uw bovenlichaam bloot maakt. Dames mogen wel de bh aanhouden.

 

Duur van het onderzoek: ± 15 minuten.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog bij uw eerstvolgende afspraak.

Holteronderzoek (24-/48-uursregistratie van het hartritme)

Dit onderzoek geeft de arts informatie over het hartritme.

Het registreren van het hartritme gebeurt via een aantal elektroden bevestigd op de borst door middel van een recorder (holterkastje). U draagt het kastje ongeveer 20 of 40 uur bij zich.

Het is de bedoeling dat u gedurende deze tijd uw normale bezigheden verricht. De recorder dient de volgende dag tussen 8.00 en 8.30 uur te worden ingeleverd door uzelf of door iemand anders. Het is raadzaam een strakzittend shirt of hemd en voor dames een strakzittende bh te dragen. Het onderzoek is volkomen pijnloos.

Voor het bevestigen van de recorder is het noodzakelijk dat u uw bovenlichaam bloot maakt.

 

Duur van het bevestigen van de recorder: ± 10 minuten.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog bij uw eerstvolgende afspraak.

 

U krijgt een formulier mee naar huis waar u het één en ander op moet schrijven. Volg hiervoor de instructies van de laborant.

Cardio-eventonderzoek

Dit is het registreren van het hartritme door middel van een recorder die u bij zich draagt. Het onderzoek is vergelijkbaar met een holteronderzoek alleen wordt bij het cardio-eventonderzoek gedurende één week geregistreerd.

 

Zie uitleg holteronderzoek.

ABM (= ambulante bloeddrukmeting)

Dit onderzoek geeft de arts inzicht over uw bloeddruk.

Tijdens de ambulante bloeddrukmeting draagt u gedurende 24 uur een bloeddrukband om uw arm. Het is de bedoeling dat u gedurende deze tijd uw normale bezigheden verricht.

Elke 30 minuten wordt uw bloeddruk gemeten, waarbij u uw arm even dient te ontspannen. U kunt hierbij wat ongemak ervaren wanneer de band strak oppompt. Het afsluiten van de bloeddrukmeter gebeurt volgens de instructies van de laborant.

Voor het bevestigen van de bloeddrukmeter is het noodzakelijk dat u uw bovenarm bloot maakt.

 

Duur van het bevestigen van de bloeddrukmeter ± 15 minuten.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

 

U krijgt een formulier mee naar huis waar u het één en ander op moet schrijven. Volg hiervoor de instructies van de laborant.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u hier verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de arts, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek uw probleem niet op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

07/22

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?