Cholescintigrafie

Inleiding

U bent door uw behandelend specialist naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde verwezen voor een cholescintigrafie. Hiermee krijgt uw behandelend specialist informatie over de grootte, ligging en functie van de lever, de galwegen en de galblaas. Tijdens dit onderzoek wordt u begeleid door een medisch nucleair werker.

Wat is een cholescintigrafie?

Een cholescintigrafie is een onderzoek waarbij de lever, de galwegen en de galblaas kunnen worden afgebeeld. Een medisch nucleair werker dient u een kleine hoeveelheid radioactieve stof toe. De organen nemen deze stof op. De radioactieve stof zendt korte tijd zwakke straling uit. Hierdoor is het mogelijk de organen af te beelden. De radioac­tivi­teit verdwijnt weer snel uit uw lichaam. U ondervindt hiervan geen nadelige gevolgen. Het stralingsrisico is namelijk verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn, dus tevoren niets eten of drinken. De afspraak voor dit onderzoek is al tevoren gemaakt. Bij binnenkomst op de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde kunt u zich aanmelden bij de receptioniste die de noodzakelijke gegevens van u verwerkt. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. De medisch nucleair werker haalt u op uit de wachtkamer voor het onderzoek.

Het onderzoek

U komt op een onderzoeksbank te liggen en de gammacamera wordt tot vlak boven de lever geplaatst. De medisch nucleair medewerker geeft u een injectie in uw arm met de radioactieve vloeistof. Daarna worden de foto's gemaakt. Dit duurt 45 minuten, waarbij u stil moet blijven liggen. Na afloop krijgt u in de meeste gevallen een stukje chocolade te eten en een kwartier later wordt er nog een foto gemaakt (dit duurt vijf minuten). Hierna is het onderzoek klaar en mag u gaan. U mag natuurlijk ook weer eten. Behalve de injectie is het onderzoek pijnloos. Het onderzoek duurt totaal ongeveer een uur en een kwartier.

N.B.: Als u last heeft van bepaalde galklachten, wordt er soms een extra foto gemaakt, waarbij u dan eerst een slok licht radioactief water te drinken krijgt (met een rietje). Dit wordt u uiteraard van tevoren verteld. Het onderzoek duurt dan ongeveer een kwartier langer.

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw arts bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek. Bent u opgenomen? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Attentie!

Bent u zwanger of denkt u (misschien) zwanger te zijn? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of voor het onderzoek. De arts bekijkt dan zorgvuldig of het onderzoek moet doorgaan of niet. Ook als u borstvoeding geeft, moet u dit melden. De arts geeft u dan advies. Meestal is dat 24 uur de borstvoeding stoppen.

Route

De afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping. De afdeling is het best bereikbaar via de hoofdingang.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is de afdeling bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen. 

01/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?