Cisterno scintigrafie

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdelingafdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een cisterno scintigrafie. Een cisterno scintigrafie is een onderzoek waarbij foto's worden gemaakt van het hersenvocht. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over de cisterno scintigrafie. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.

Inleiding

Met uw instemming heeft uw specialist u verwezen voor een cisterno scintigrafie. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

Wat is een cisterno scintigrafie?

Een cisterno scintigrafie is een onderzoek waarbij foto’s worden gemaakt van het hersenvocht. Er wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend die korte tijd zwakke straling uitzendt. Hierdoor is het mogelijk het hersenvocht af te beelden. Aan de hand daarvan krijgt de specialist informatie over de circulatie van hersenvocht in het ruggenmergkanaal en in de hersenholten. De radioactieve stof wordt in het ruggenmergkanaal door middel van een ruggenprik toegediend. U ondervindt geen nadelige gevolgen van de radioactiviteit. Die verdwijnt weer snel uit uw lichaam. Het stralingsrisico is verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig. De afspraak voor dit onderzoek is al van tevoren gemaakt. U bent hiervoor opgenomen in het ziekenhuis. Soms wordt dit onder­zoek ook gedeeltelijk poliklinisch gedaan.

Het onderzoek

Een medisch nucleair werker voert het onderzoek uit. Er worden op drie achtereenvolgende dagen foto's gemaakt. Het tijdstip voor het maken van de foto's wordt steeds per dag met u of met de afdeling afgesproken. Vaak is dit 's middags om 15.30 uur.

Dag 1: Uw behandelend specialist dient de radioactieve stof toe via een ruggenprik. De prik zelf kan even pijnlijk zijn. Na de ruggenprik moet u enkele uren plat blijven liggen. Ongeveer vier uur later maakt de medisch nucleair werker de foto's van uw hoofd uit vier verschillende richtingen. Dit duurt ongeveer dertig minuten. Daarna gaat u weer naar de afdeling. Soms gaat u naar huis.

Dag 2: Na 24 uur komt u weer terug voor foto's. Dit gaat precies zoals op de eerste dag.
Ook dit duurt ongeveer dertig minuten.

Dag 3: Na 48 uur wordt er voor de laatste maal foto's gemaakt. Dit duurt ongeveer 45 minuten. Na deze laatste fotosessie is het onderzoek klaar.

Behalve de ruggenprik op de eerste dag is het onderzoek pijnloos.

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw arts bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek. Bent u opgenomen? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Attentie!

Bent u zwanger of denkt u (misschien) zwanger te zijn? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of voor het onderzoek. De arts bekijkt dan zorgvuldig of het onderzoek moet doorgaan of niet. Ook als u borstvoeding geeft, moet u dit melden. De arts geeft u dan advies. Meestal is dat 24 uur de borstvoeding stoppen.

Route

De afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping. De afdeling is het best bereikbaar via de hoofdingang.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is de afdeling bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen. 

01/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?