Clonidine Supressietest

Clonidine Supressietest

Wat is een Clonidine- Supressietest?

U krijgt een clonidine-catecholamine test, omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat u mogelijk een verhoogde productie hebt van de stresshormonen adrenaline en noradrenaline.

Adrenaline en noradrenaline behoren tot de groep van catecholamine; stresshormonen.

Teveel catecholamine wordt gekenmerkt door aanvalsgewijze hoge bloeddruk.

In de test wordt clonidine toegediend, een medicijn dat in staat is om de productie van catecholanine te onderdrukken. Met behulp van deze test wordt bepaald of er teveel produktie is van deze bloeddrukhormonen of dat dit niet het geval is.

Voorbereiding thuis

De avond voor het onderzoek mag u vanaf 24.00u niets meer eten en drinken. Tijdens de test mag u evt. kleine slokjes water. Na de test mag u weer normaal eten en drinken. U mag uw gebruikelijke medicijnen voor de test innemen, tenzij de arts anders heeft afgesproken. Kauwgum is tijdens de test niet toegestaan.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

U meldt zich ’s ochtends op het afgesproken tijdstip op de afdeling dagopname.

 

  • De verpleging zal bij u een infuusnaaldje inbrengen.
  • Tijdens de test dient u in bed te blijven en heeft u platte bedrust. Hoofdsteun hoeft niet helemaal plat. 
  • U mag alleen naar het toilet als het echt niet anders kan.
  • Tijdens de test mag u geen tv kijken of telefoneren.
  • Om 9:00u, 9:30u, 10:30u, 11:30u en 12:30u wordt er bloed bij u geprikt. Dit gebeurt bij voorkeur langs het infuusnaaldje.
  • Na de 2e keer bloedprikken, na 09:30u krijgt u een Clonidine tablet die u mag innemen.
  • Hierna wordt om het half uur uw bloeddruk en hartslag gemeten.
  • Om 12:30u wordt de laatste keer bloed bij u geprikt.
  • Daarna mag u naar huis.

Duur van het onderzoek

Het totale onderzoek duurt 3.5 uur.

Bijwerkingen

Als bijwerking op de test kunt u tekenen van bloeddrukverlaging krijgen zoals moeheid, duizeligheid, slaperigheid en lichte misselijkheid. De plaatst waar het infuus heeft gezeten kan nog aantal dagen gevoelig blijven. 

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u 24 uur lang geen autorijden of deelnemen aan het verkeer. Zorg dat u opgehaald wordt.

Uitslag van het onderzoek

De behandeld arts zal de uitslag met u bespreken. U krijgt hiervoor een afspraak enkele weken na het onderzoek.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan tijdens kantooruren contact op met polikliniek interne geneeskunde, tel: 088-7068535.

 

4/23

 

 

 

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?