Contactallergologisch onderzoek/plakproeven

U bent naar het Bravis ziekenhuis verwezen voor de allergietest met plakproef omdat er bij u een contactallergie wordt vermoed. Het gaat bij deze plakproef om stoffen die direct met uw huid in contact komen. Voor deze allergietest heeft u drie afspraken gemaakt bij het ziekenhuis. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

U heeft een afspraak gemaakt op de polikliniek dermatologie voor ‘plakproeven’. De officiële naam daarvoor is epicutaan allergologisch onderzoek. In deze folder vindt u informatie over allergieën in het algemeen en over het onderzoek.

Wat is een allergie?

Allergie betekent overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. Er zijn eigenlijk twee soorten allergieën.

Mensen met aanleg voor eczeem, astma en/of hooikoorts krijgen vaak al op jonge leeftijd te maken met allergieën. Bekend zijn allergieën voor grassen, pollen, huisstofmijt en huisdieren. Deze stoffen geven meestal binnen een half uur al allergische reacties zoals jeuk, niezen of astmatische klachten. Deze allergieën worden type 1 allergieën genoemd. Ze kunnen worden getest met bloedonderzoek of priktesten. Met de priktesten worden de te testen stoffen via een prikje in de huid gebracht. Na een half uur wordt bekeken of er op die plaatsen huidreacties zijn opgetreden. Deze testen worden in ons ziekenhuis uitgevoerd op de functieafdeling.

 

Bij plakproeven wordt gekeken naar een ander type allergie (type 4). Deze allergie komt ook voor bij mensen die geen aanleg hebben voor eczeem, astma of hooikoorts. Door langdurig en veelvuldig huidcontact met bepaalde stoffen kunnen dergelijke allergieën worden ontwikkeld. Dit leidt dan tot eczeemreacties iedere keer na hernieuwd huidcontact. Bekend is nikkelallergie waarbij het eczeem ontstaat onder het metalen horloge (metaal bevat bijna altijd nikkel). Ook bepaalde beroepen waarbij met veel verschillende stoffen wordt gewerkt, geven een verhoogde kans op contactallergie (kappers, chemische industrie en dergelijke).

Plakproeven: voorbereiding

De meeste plakproeven worden uitgevoerd op de rug en op de armen. Daarom moeten zowel rug als armen op het moment van de test vrij zijn van eczeem. Bovendien mag de huid niet verbrand zijn en de laatste maand niet zijn blootgesteld aan zon of zonnebank.

De huid mag tevoren niet ingevet worden met zalf of een bodylotion. De plakkers blijven dan niet goed zitten.

Corticosteroïdzalf (hormoonzalf) mag een week lang voor de test niet op de rug gebruikt worden.

 

U krijgt in totaal vier afspraken, waarvan drie bij de verpleegkundige en één bij de verpleegkundig specialist of dermatoloog.

  • Tijdens de eerste afspraak worden de plakkers aangebracht.
  • Twee dagen later worden deze er weer afgehaald en wordt de huid gemarkeerd met een stift.
  • Nog een dag later wordt de test voor de eerste keer ‘afgelezen’.
  • Eén week na het aanbrengen van de plakkers volgt de eindcontrole en wordt de test nogmaals 'afgelezen'.

In bijzondere gevallen zal de dermatoloog u vragen een afgesproken aantal eigen stoffen mee te nemen op de eerste dag van het plakproefonderzoek.

Onderzoek

De plakproef is pijnloos. Om te beginnen ontvet de verpleegkundige de rug en bovenarmen met alcohol. Dan worden er bij de standaardproef ongeveer 65 verschillende stoffen geplakt. In deze standaardproef worden de meest voorkomende allergieën in Europa getest. Eventueel wordt het onderzoek uitgebreid met stoffen waarmee u specifiek thuis of op het werk in aanraking komt. De geplakte stoffen worden afgedekt met hypoallergene pleisters zodat alles goed op zijn plaats blijft zitten. Het plakken duurt ongeveer een kwartier.

 

Voor het slagen van het onderzoek is het van belang dat de pleisters op de juiste plaats blijven zitten en niet verschuiven. U mag daarom niet douchen, sporten, intensief fietsen of te veel transpireren. Inspannende werkzaamheden waarbij wordt getranspireerd, kunnen niet worden verricht.

 

Het kan zijn dat u jeuk ter plaatse van de pleisters krijgt. Probeer echter de pleisters te laten zitten. De pleisters kunnen aan de rand wel eens wat opkrullen of loslaten. U kunt dan zelf met een extra pleister deze plaatsen vastzetten. Twijfelt u of zijn er andere problemen? Aarzel dan niet contact op te nemen met de polikliniek dermatologie.

 

Na twee dagen worden de pleisters verwijderd. De plaatsen waar de stoffen aangebracht waren, worden aangetekend met een huidmarker. U wordt verzocht nog niet te douchen of te sporten tot na de laatste controle.

 

Nog een dag later komt u terug en wordt de huid voor de eerste keer 'afgelezen' door de verpleegkundige. Eventueel krijgt u al een folder mee indien er een duidelijk positieve reactie op een bepaalde stof is. Zo nodig wordt de huid nogmaals aangetekend met een huidmarker. Het is de bedoeling dat deze zichtbaar blijft tot aan de eindcontrole.

 

Bij de vierde en laatste controle komt u op het spreekuur van de verpleegkundig specialist of dermatoloog voor het definitieve ‘aflezen’ en bespreken van de uitslag van het onderzoek en eventuele vervolgbehandeling.

Na het onderzoek

Soms ontstaat er de dagen na het onderzoek alsnog een eczeemreactie op uw rug ter plaatse van de test. Dit kan een zogenaamde late allergische reactie zijn. Het is dan verstandig contact op te nemen met de polikliniek dermatologie.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 088 – 70 67 374.

 

Bij spoed na 17.00 uur en in het weekend:

  • Spoedeisende Hulp Bergen op Zoom

Telefoon 088 - 706 73 02

  • Spoedeisende Hulp Roosendaal

Telefoon 088 - 706 88 89

 

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat ook graag van u.

 

7/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?