Contactpersoon van de patiënt

Wanneer een patiënt in het Bravis ziekenhuis ligt, willen familie of naasten graag weten hoe het met de patiënt gaat. Maar we moeten voorzichtig zijn met het delen van deze informatie. Daarom geven we alleen informatie aan de contactpersoon. De contactpersoon kan deze informatie weer doorgeven aan familie of naasten. In deze folder leest u meer over wat een contactpersoon is.

Inleiding

Wanneer een patiënt in het ziekenhuis ligt, willen familie of naasten graag weten hoe het met de patiënt gaat. Maar we moeten voorzichtig zijn met het delen van deze informatie. Daarom geven we alleen informatie over de patiënt aan de contactpersoon. De contactpersoon kan de informatie weer doorgeven aan familieleden of naasten. In deze folder leest u meer over de contactpersoon.

Wat is een contactpersoon?

Een contactpersoon begeleidt en ondersteunt u tijdens uw opname in het ziekenhuis. De contactpersoon is een aanspreekpunt voor de familie, naasten, verpleging en artsen.

Wie is uw contactpersoon?

U kiest zelf wie uw contactpersoon is. Bijvoorbeeld uw partner, kind of ander familielid. Ook een goede buurvrouw of vriend kan uw contactpersoon zijn. Bent u niet in staat om een contactpersoon aan te wijzen? Dan vragen wij dit aan uw familie, naasten en/of mensen die bij u in het ziekenhuis aanwezig zijn. Uw contactpersoon moet minstens 16 jaar oud zijn. Soms komen familieleden of naasten van de patiënt er niet uit wie de contactpersoon wordt. Dan wijst de arts een contactpersoon aan.

 

U mag twee contactpersonen opgeven, maar er is maar één vast aanspreekpunt. Dat is uw eerste contactpersoon. Het is wenselijk dat uw eerste contactpersoon 24 uur per dag bereikbaar is zolang u in het ziekenhuis bent. Als dit niet kan, vragen we u om een tweede contactpersoon aan te wijzen. We bellen de tweede contactpersoon alleen als de eerste niet bereikbaar is. Uw eerste en tweede contactpersoon mogen wisselen als u of zij dat willen.

 

Gaat u contactpersoon op reis of kan deze even geen contactpersoon zijn? Geef dan op tijd de gegevens van uw nieuwe contactpersoon door.

Wat vertellen we aan de contactpersoon?

Tijdens uw opname geven we aan uw contactpersoon informatie over uw ziekte en leggen we uit hoe het met u gaat. Uw contactpersoon kan deze informatie doorgeven aan overige familieleden en naasten. We delen alleen uitslagen van onderzoeken met de contactpersoon als u dat goed vindt. Kan u (tijdelijk) geen beslissing nemen, dan overleggen we met uw vertegenwoordiger.

Wat verwachten wij van de contactpersoon?

Van de contactpersoon verwachten wij het volgende:

  • Aanspreekpunt zijn voor familie en naasten.
  • Aanspreekpunt zijn voor de artsen en verpleging.
  • Informatie over u doorgeven aan familie en naasten.
  • Op verzoek meegaan tijdens een onderzoek.
  • Praktische dingen regelen rondom opname en ontslag, bijvoorbeeld:

- toiletartikelen;

- kleding;

- contact met uw werkgever;

- ervoor zorgen dat medicijnen die thuis liggen op de afdeling komen;

- ervoor zorgen dat hulpmiddelen (rolstoel etc.) van thuis in het ziekenhuis komen;

- zorgen dat er niet te veel mensen op bezoek komen of te lang blijven. De regels voor bezoek vindt u altijd op onze website www.bravis.nl

Is mijn contactpersoon ook mijn vertegenwoordiger?

Uw contactpersoon hoeft niet uw vertegenwoordiger te zijn. Bij alle beslissingen blijft uw toestemming nodig. Soms kan het (tijdelijk) gebeuren dat u niet goed begrijpt wat er wordt gezegd over uw zorg of behandeling. Ook kan het zijn dat u niet weet wat de gevolgen zijn van een beslissing. U bent dan (tijdelijk) wilsonbekwaam. De arts beoordeelt per situatie of u wilsonbekwaam bent.

 

Als u wilsonbekwaam bent, zal iemand anders voor u beslissingen nemen. Deze persoon heet een vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger komt op voor uw belangen en praat namens u met de arts. De wet bepaalt wie uw vertegenwoordiger is wanneer u (tijdelijk) niet zelf kunt beslissen. U vindt hierover meer informatie op de website van de Patiëntenfederatie (www.patientenfederatie.nl). Kies bij "Thema's" het thema "Patiëntenrechten".

Tot slot

Wij begrijpen dat uw familie bezorgd is en wil weten hoe het met u gaat. We proberen uw contactpersoon daarom zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Maar we kunnen uw contactpersoon niet elk moment van de dag informeren. De directe zorg voor de patiënten gaat altijd voor. Wij hopen dat u en uw contactpersoon hier begrip voor hebben.

 

Het kan voorkomen dat uw contactpersoon zich misdraagt in het ziekenhuis. Wij kunnen dan met u of uw familie/naasten overleggen om iemand anders als contactpersoon aan te wijzen. Bij ernstige misdragingen kan het ziekenhuis ook actie ondernemen tegen uw contactpersoon. Bijvoorbeeld door een officiële waarschuwing te geven of door uw contactpersoon (tijdelijk) niet meer binnen te laten in het ziekenhuis. We gaan er vanuit dat dit niet nodig zal zijn. We willen namelijk allemaal dat u als patiënt de beste zorg krijgt. Samen kunnen we dat regelen.

01/24

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?