Convergentie insufficiëntie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling bij een oogarts vanwege een convergentie insufficiëntie. Wanneer we op korte afstand naar een voorwerp kijken, richten beide ogen zich neuswaarts om dit voorwerp enkel te zien. Deze beweging noemt men ‘convergentie’. De convergentie noemt men ‘normaal’ als deze beweging van de ogen tot op het puntje van de neus kan worden uitgevoerd. Lukt dit niet, of heeft men hier moeite mee, dan spreken we van een convergentie insufficiëntie. In deze folder leest u meer over de oorzaken, klachten en behandeling van een convergentie insufficiëntie.

Inleiding

Wanneer we op korte afstand naar een voorwerp kijken, richten beide ogen zich neuswaarts om dit voorwerp enkel te zien. Deze beweging noemt men ‘convergentie’. Het vermogen tot convergeren is belangrijk voor activiteiten op korte afstand zoals lezen, schrijven, computerwerk, handwerk. De convergentie noemt men ‘normaal’ als deze beweging van de ogen tot op het puntje van de neus kan worden uitgevoerd. Lukt dit niet, of heeft men hier moeite mee, dan spreken we van een convergentie insufficiëntie.

Wat zijn de oorzaken van convergentie insufficiëntie?

Een convergentie insufficiëntie kan worden veroorzaakt doordat de binnenste oogspieren niet sterk genoeg zijn om de ogen ver genoeg naar binnen te draaien of om deze stand van de ogen lang genoeg vast te houden. Ook kan het zijn dat het vermogen tot samenwerken van de ogen verstoord is. Dit kan spontaan voorkomen, maar ook door andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld een whiplash.

Wat zijn de klachten bij convergentie insufficiëntie?

Indien er sprake is van een convergentie insufficiëntie kunnen diverse klachten optreden.

  • Hoofdpijn kan worden veroorzaakt door de inspanning van de ogen om langere tijd te convergeren en dit vast te houden. Meestal is er een duidelijk verband met werkzaamheden op korte afstand, zoals lezen en beeldschermwerk. Vaak voelt men de hoofdpijn aan de voorzijde van het hoofd en boven de ogen.
  • Wazig zien, dubbelzien of het door elkaar lopen van de letters zijn ook veelvoorkomende klachten. Doordat het convergeren niet lukt, draait een oog niet mee naar binnen en ‘kijkt’ dus een andere kant op. Vaak wordt, onbewust, een oog dichtgeknepen bij werkzaamheden dichtbij.

Wat is de behandeling voor een convergentie insufficiëntie?

Behandeling is meestal alleen nodig als er daadwerkelijk klachten zijn. Oefeningen om de convergentie te verbeteren, zogenaamde convergentie oefeningen, kunnen worden voorgeschreven.  Deze oefeningen werken het effectiefst als u ze meerdere malen per dag doet, ongeveer 10 keer per dag. Aanvankelijk kunt u door de oefeningen juist klachten krijgen, zoals hoofdpijn of een vermoeid gevoel. Dit is vergelijkbaar met spierpijn na het sporten.

 

Indien oefeningen niet genoeg verbetering opleveren, is het soms mogelijk om met een speciale (lees)bril met prismaglazen de resterende klachten te verminderen. De prismaglazen zorgen ervoor dat er een enkel en scherp beeld ontstaat, ondanks de convergentie insufficiëntie. Het nadeel van een prismabril kan zijn dat de ogen hierdoor het vermogen om te convergeren nog meer verliezen.

 

Soms kan een oogspieroperatie nodig zijn om de oogstand en de samenwerking tussen de ogen te verbeteren of te behouden.

Wat is de prognose?

De prognose hangt voor een groot deel af van de mate van de convergentie insufficiëntie en van de oorzaak ervan.

Bij een groot deel van de patiënten helpen de oefeningen voldoende om weer klachtenvrij te zijn. Een convergentie insufficiëntie blijft echter vaak ‘een zwakke plek’ en daarom kan het nodig zijn om regelmatig te blijven oefenen.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 – 70 68 980.

 

05/19

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?