Correctie scheefstand grote teen

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling vanwege een scheefstand van de grote teen (hallux valgus). Het kopje van het eerste middenvoetsbeentje gaat steeds meer uitsteken. De huid bij het gewricht kan rood en gevoelig worden. Hoe groter de scheefstand des te pijnlijker het lopen wordt. Ook kan een slijmbeursontsteking ontstaan. In overleg met de orthopedisch chirurg is besloten tot een operatieve ingreep aan uw grote teen. Doel van de operatie is het rechtzetten van de grote teen, waardoor uw pijnklachten verminderen. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw operatie.

Inleiding

U heeft een scheefstand van de grote teen. De medische term hiervoor is hallux valgus. Het kopje van het eerste middenvoetsbeentje gaat steeds meer uitsteken. De huid bij het gewricht  kan rood en gevoelig worden.

 

Hoe groter de scheefstand des te pijnlijker het lopen wordt. Ook kan een slijmbeursontsteking ontstaan. In overleg met de orthopedisch chirurg is besloten tot een operatieve ingreep aan uw grote teen. Doel van de operatie is het rechtzetten van de grote teen, waardoor uw pijnklachten verminderen.

 

Er zijn verschillende technieken om deze operatie uit te voeren. Uw orthopedisch chirurg bespreekt met u welke operatietechniek gebruikt wordt.

Voorbereiding

Hoe u zich op de anesthesie moet voorbereiden leest u in de folder Anesthesie en in de folder nuchterbeleid volwassenen vanaf 16 jaar.

ssenenGebruikt u bloedverdunners? Dan vertelt de anesthesioloog of orthopedisch chirurg u of en wanneer u het gebruik daarvan moet stoppen voor de operatie.

De opname

Op de dag van de operatie meldt u zich bij de receptie (route 100) bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u op welke verpleegafdeling u wordt opgenomen.

Gebruikt u medicijnen? Neem deze dan mee. Voorafgaand aan de operatie wordt uw voet gemarkeerd. Om bloedstolsels (trombose) te voorkomen krijgt u gedurende uw opname éénmaal per dag een injectie met een bloedverdunnend middel.

De ingreep

U krijgt een verdoving door middel van een ruggenprik. Voor de operatie krijgt u een infuus ingebracht. De orthopedisch chirurg maakt een korte snede bij de grote teen.

Hij verandert de positie van bot, pezen, spieren en gewrichtskapsel, zodat de grote teen weer recht komt te staan. Zo nodig corrigeert hij ook de stand van de tweede teen. De ingreep duurt ongeveer 45 minuten.

Pijnbestrijding

De anesthesioloog heeft in overleg met u afgesproken dat u na de operatie eventueel een pomp krijgt om de pijn te bestrijden. Dit heet een PCA-pomp. De methode van pijnbestrijding door middel van deze pomp voldoet goed aan de individuele behoefte van iedere patiënt. U leest hierover meer in de folder Anesthesie. De verpleegkundige op de afdeling houdt de gegevens bij over de pijnbestrijding en vraagt u regelmatig hoe uw pijnbeleving is.

Na de ingreep

Er wordt ter controle een röntgenfoto van uw voet gemaakt. U krijgt een gipsschoen of een drukverband. U mag de voorvoet niet belasten. U gaat met ontslag als de verbandschoen/gipsschoen goed zit en u zelfstandig met krukken kunt lopen. Dit is meestal de dag na de operatie.

 

U komt veertien dagen na de operatie voor controle op de gipskamer. Dan worden de hechtingen verwijderd. Het volledig herstel kan enkele maanden duren. Het geopereerde gewricht kan langere tijd stijf en gezwollen zijn.

Adviezen

De eerste twee weken heeft u een gipsschoen of drukverband en mag u de voorvoet niet belasten. De totale duur van de gipsbehandeling en wanneer u de voet weer volledig mag belasten, hangt af van de operatietechniek en wondgenezing.

 

Adviezen bij een gipsschoen/drukverband:

 • Neem zo veel mogelijk rust.
 • Houd het gips/drukverband droog.
 • Een gipsverband kan breken, houd daar rekening mee.
 • Jeuk is een normaal, maar vervelend verschijnsel. Krab nooit met pennen of breinaalden onder het gips/drukverband. U kunt zo de huid beschadigen.

Complicaties

Bij elke operatie bestaat er kans op complicaties als wondinfectie of nabloeding.

Neem contact op met uw behandelaar als:

 • De wond gaat lekken.
 • U koorts krijgt hoger dan 38.5ºC.
 • Pijnstillers niet helpen.
 • De tenen gevoelloos zijn of tintelen.
 • U een constante pijnlijke druk op één plek onder het gips voelt.

 

Bij correctie van scheefstand van de grote teen kunnen na langere tijd de volgende complicaties ontstaan:

 • Verstijving van het teengewricht.
 • Terugkomen van de scheefstand van de grote teen na enkele jaren.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel deze dan gerust aan de betreffende hulpverlener.

Meer informatie over deze operatie vindt u op de website www.bravisorthopediekliniek.nl

 

02/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?