CT algemeen

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een CT scan. Bij een CT onderzoek worden dwarsdoorsneden/foto’s van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een binnen het toestel ronddraaiend röntgenapparaat. De structuren van het lichaam kunnen op deze opnames op een andere manier bekeken worden dan op ”gewone” röntgenfoto’s. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming van het Bravis ziekenhuis voor een computertomografie (afgekort CT) onderzoek.

Bij een CT onderzoek worden met behulp van röntgenstralen dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt.

Een laborant medische beeldvorming voert het onderzoek uit.

Het onderzoek wordt beoordeeld door een radioloog.

Voorbereiding op het onderzoek

Voor dit onderzoek hoeft u geen voorbereiding te volgen.

Belangrijk

  • Bent u zwanger? Meld dit dan voor het onderzoek aan de laborant medische beeldvorming, ook als u het nog niet helemaal zeker weet. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van de zwangerschap. U vindt hierover meer informatie in de folder “Röntgenstralen en zwangerschap”.
  • U kunt uw medicijnen op de gebruikelijke manier innemen.
  • Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden af doet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop van het onderzoek

Afhankelijk van het af te beelden lichaamsdeel wordt u verzocht zich deels te ontkleden in een kleedkamer. Deze is aan de zijde van de gang af te sluiten zodat uw persoonlijke eigendommen veilig zijn.

In de onderzoekskamer wordt u gevraagd om op de onderzoekstafel te gaan liggen.

Tijdens het onderzoek verplaatst de onderzoekstafel een aantal keer door een korte tunnel waarbij het belangrijk is dat u stil blijft liggen.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

U kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts.

Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming op de volgende locatie:

O Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1

    Radiologie, route 44, begane grond

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

    Radiologie, route 70, begane grond

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

    Nucleaire geneeskunde, route 141, eerste verdieping

 

Op ___________dag, ___-___- 20___ om ______uur.

Melden

Meldt u zich vijftien minuten voor het onderzoek aan de balie medische beeldvorming.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming via onderstaand telefoonnummer.

Locaties afdeling medische beeldvorming

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44 op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde, route 141 op de eerste verdieping Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

 

Telefoonnummer: 088 - 70 68 550

Openingstijden: 08.00 - 17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

06/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?