CT hart calciumscore

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een onderzoek van uw hart voor een calcium score meting met de computer tomograaf (CT scanner). Bij een CT onderzoek worden met behulp van röntgenstralen dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een CT scan van uw hart voor een calcium score meting.

Bij een CT onderzoek worden met behulp van röntgenstralen dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt.

Een laborant medische beeldvorming voert het onderzoek uit.

Voorbereiding op het onderzoek

Om een zo goed mogelijk resultaat van het onderzoek te krijgen, is het belangrijk dat u de volgende voorbereiding volgt.

Vanaf de avond voor het onderzoek mag u niet roken en geen cafeïne houdende dranken gebruiken (koffie, thee, cola, energiedrank).

Kom niet te voet of met de fiets naar het ziekenhuis, uw hartslag moet laag zijn voor het onderzoek.

Neem op het juiste tijdstip de medicijnen in die uw cardioloog u voor dit onderzoek heeft voorgeschreven.

Belangrijk

  • Zwangerschap

Bent u zwanger? Meld dit dan voor het onderzoek aan de laborant medische beeldvorming, ook als u het nog niet helemaal zeker weet. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van de zwangerschap. U vindt hierover meer informatie in de folder “Röntgenstralen en zwangerschap”.

 

  • Medicatie

U kunt uw medicijnen op de gebruikelijke manier innemen.

 

  • Sieraden

Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden af doet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Uw bovenlichaam is ontbloot, omdat u ecg plakkers op de borst krijgt. Hiermee kan het hartritme in beeld worden gebracht. De CT scanner is een groot rechthoekig apparaat met een grote ronde opening. De onderzoekstafel schuift een aantal keer heen en weer door de opening. U krijgt een scan zonder contrastmiddel om de hoeveelheid kalk in de kransslagaderen te meten. Deze meting geeft een indicatie over het risico op hart- en vaatziekten. Het is heel belangrijk dat u tijdens de scan stil blijft liggen. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

U kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die u heeft verwezen voor het onderzoek.

Hebt u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts. Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming/radiologie op de volgende locatie:

O Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1

    Medische beeldvorming/radiologie, route 44, begane grond

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

    Medische beeldvorming/radiologie, route 70, begane grond

 

Op ___________dag, ___-___- 20___ om ______uur.

Melden

Meldt u zich 30 minuten voor het onderzoek aan de balie.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming via onderstaand telefoonnummer.

 

Telefoonnummer: 088 - 70 68 550

Openingstijden: 08.00-17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, de teamleider van de afdeling of de laborant. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

06/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?