CT hart en kransslagaderen

U bent door uw behandelend cardioloog verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een onderzoek van uw hart met de computer tomograaf (CT scanner). De CT scanner maakt organen, weefsels en bloedvaten in de borstkas zichtbaar met behulp van röntgenstralen. De CT scanner maakt een serie opnames die als dwarsdoorsneden van het hart en de kransslagaderen op een beeldscherm zichtbaar zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant onder leiding van een radioloog en cardioloog. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een computertomografie (afgekort CT) onderzoek van het hart en de kransslagaderen.

Bij een CT onderzoek worden met behulp van röntgenstralen dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt.

Een laborant medische beeldvorming voert het onderzoek uit. Het onderzoek wordt beoordeeld door een radioloog en een cardioloog.

Voorbereiding op het onderzoek

Op de dag van het onderzoek mag u:

  • Niet roken.
  • Geen cafeïnehoudende dranken gebruiken (koffie, cola, thee en energiedranken).

 

Twee uur vóór het onderzoek dient u nuchter te blijven. U mag niets meer eten of drinken.

Belangrijk

  • Bent u zwanger? Meld dit dan voor het onderzoek aan de laborant medische beeldvorming, ook als u het nog niet helemaal zeker weet. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van de zwangerschap. U vindt hierover meer informatie in de folder “Röntgenstralen en zwangerschap”.

  • Neem uw medicijnen in zoals u gewend bent. Uitzonderingen hierop zijn hartslagverhogende medicijnen en bepaalde pijnstillers. Uw cardioloog bespreekt dit met u.
  • Uw cardioloog heeft u mogelijk hartslagverlagende tabletjes voorgeschreven om de hartslag tijdens het onderzoek zo rustig mogelijk te krijgen. Deze neemt u vanaf één tot twee dagen voor het onderzoek in volgens de instructies van de cardioloog. Soms krijgt u op de dag van het onderzoek nog een extra tabletje of een hartslagverlagend medicijn via het infuus.
  • De armen moeten omhoog kunnen liggen tijdens het onderzoek. Als een arm omlaag ligt is er teveel storing in het beeld. Geef dit aan bij uw aanvragend arts. Er zal een ander onderzoek moeten plaatsvinden.

Controle nierfunctie

Via de cardioloog heeft u een bloedonderzoek laten doen. Blijkt uit het bloedonderzoek dat u een verminderde nierfunctie heeft? Dan krijgt u voor het CT onderzoek een infuus met extra vocht toegediend om de nieren te beschermen tegen het contrastmiddel.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling dagopname. U krijgt een tijdelijk infuus voor het toedienen van het contrastmiddel. Met een bed wordt u naar de CT kamer op de afdeling medische beeldvorming/radiologie gebracht.

 

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Uw bovenlichaam is ontbloot omdat u plakkers op de borst krijgt met elektroden. Hiermee kan het hartritme in beeld worden gebracht. De CT scanner is een groot rechthoekig apparaat met een ronde opening. De onderzoekstafel schuift tijdens het scannen automatisch heen en weer door de opening van de CT scanner. Tijdens de scan ligt u alleen in de onderzoekskamer. De laboranten bevinden zich in de ruimte naast de onderzoekskamer vanwege de röntgenstraling. Vanuit deze ruimte kunnen zij u zien en via de intercom met u praten. Röntgenstraling is voor een patiënt niet schadelijk wanneer af en toe opnames worden gemaakt. Het kan wel schadelijk zijn voor mensen die er dagelijks mee werken. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • Eerst krijgt u een scan zonder contrastmiddel om de hoeveelheid kalk in de kransslagaderen te meten. Deze meting geeft een indicatie over het risico op hart- en vaatziekten. Soms blijkt na deze beelden dat een scan met contrastmiddel niet zinvol is. In dat geval blijft het onderzoek beperkt tot deze scan.
  • Vervolgens krijgt u een scan met contrastmiddel. Deze contrastvloeistof kleurt de bloedvaten in het hart en maakt deze goed zichtbaar op het beeldscherm. Tijdens het toedienen van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel krijgen door het hele lichaam of het idee hebben dat u plast. Dit gevoel trekt binnen enkele minuten weer weg. De CT scan maakt enkele opnames achter elkaar. Op het moment dat de CT scan opnames maakt, hoort u een brommend geluid.

Het is belangrijk dat u volledig stil ligt. U krijgt van de laborant instructies wanneer u de adem in moet houden. Hij/zij zal dit van tevoren met u oefenen. Tijdens het onderzoek krijgt u het vaatverwijdende medicijn Nitroglycerine onder de tong om de kransslagaders maximaal te laten ontspannen. De kransslagaders zijn dan beter zichtbaar tijdens het onderzoek. Van de Nitroglycerine kunt u kortdurend hoofdpijn of een rood hoofd krijgen. Het onderzoek wordt over het algemeen door patiënten als een niet erg belastend onderzoek ervaren.

 

Het gehele onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling dagopname. Een verpleegkundige verwijdert het infuus. Wanneer tijdens de scan nog medicatie is toegediend om de hartslag te verlagen, moet u ter controle nog een uur op de afdeling blijven. Daarna mag u naar huis en kunt u uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten. Drink na het onderzoek 2 á 3 glazen water extra. Het contrastmiddel onttrekt namelijk vocht uit het lichaam. Door te drinken vult u dit weer aan en wordt tevens het contrastmiddel sneller uitgescheiden. Heeft u een vochtbeperking wegens hartfalen? Dan mag u geen extra water drinken.

Contrastvloeistof

Het ingespoten contrastmiddel kan een warm gevoel in hoofd, keel en onderbuik veroorzaken. Dit trekt binnen enkele minuten weer weg.

In een zeldzaam geval komt het voor dat na toediening van het contrastmiddel bijwerkingen optreden, in de vorm van jeuk, bultjes of roodheid van de huid. Dit kan tot enkele uren na de scan. Neem in dit geval contact op met de afdeling spoedeisende hulp.

 

Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen of andere medicijnen? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Meld dit voor het onderzoek ook aan de laborant medische beeldvorming.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is binnen enkele werkdagen bekend. U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend cardioloog op uw eerstvolgende polikliniek afspraak.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend cardioloog. Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met dat secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling dagopname. U kunt zich melden op de volgende locatie:

 

O Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1

    Dagopname, afdeling G3, derde verdieping

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

    Receptie hoofdingang, route 100, begane grond

 

Op ___________dag, ___-___- 20___ om ______uur.

 

Vanaf ________dag, ___-___-_______ neemt u de volgende medicatie in:

________________________________________________________________________________________

 

Op de dag vóór het onderzoek en de dag van het onderzoek mag u de volgende medicatie NIET gebruiken:

________________________________________________________________________________________

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming via onderstaand telefoonnummer.

Locaties afdeling medische beeldvorming/radiologie

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44, op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70, op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

 

Telefoonnummer: 088 - 70 68 550

Openingstijden: 08.00 - 17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

11/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?