CT urografie

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een onderzoek van uw buik met de computer tomograaf (CT scanner). Bij een CT onderzoek worden dwarsdoorsneden/foto’s van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een binnen het toestel ronddraaiend röntgenapparaat. De structuren van het lichaam kunnen op deze opnames op een andere manier bekeken worden dan op ”gewone” röntgenfoto’s. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming van het Bravis ziekenhuis voor een computertomografie (afgekort CT) onderzoek.

Bij een CT onderzoek worden met behulp van röntgenstralen dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt.

Bij dit CT onderzoek wordt jodiumhoudend contrastmiddel toegediend via een infuus in een ader, meestal in de elleboogsplooi. Dit dient om bloedvaten, organen en/of afwijkingen beter te kunnen beoordelen.

 

Een laborant medische beeldvorming voert het onderzoek uit.

Het onderzoek wordt beoordeeld door een radioloog.

Voorbereiding op het onderzoek

Om een zo goed mogelijk resultaat van het onderzoek te krijgen, is het belangrijk dat u de volgende voorbereiding volgt:

  • Vanaf 2 uur tot 1 uur voor het onderzoek drinkt u 1 liter water. Tussendoor kunt u gewoon naar het toilet gaan. Voordat het onderzoek begint, moet de blaas leeg zijn.
  • Voor dit CT onderzoek is het van belang dat er geen bariumpap in de buik aanwezig is. Er mogen daarom een week vóór dit CT onderzoek geen slokdarm-, maag-, of darmfoto’s gemaakt zijn (met bariumpap). Zijn deze foto’s wel gemaakt, geef dit dan door aan de afdeling medische beeldvorming.

Belangrijk

  • Bent u zwanger? Meld dit dan voor het onderzoek aan de laborant medische beeldvorming, ook als u het nog niet helemaal zeker weet. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van de zwangerschap. U vindt hierover meer informatie in de folder "Röntgenstralen en zwangerschap".
  • Als u NSAID’s (bijvoorbeeld Ibuprofen, Diclofenac of Naproxen) gebruikt mag u deze niet innemen op de dag voor het onderzoek en op de dag van het onderzoek. De dag na het onderzoek mag u deze weer innemen zoals gebruikelijk. Heeft u hier vragen over? Neem dan enkele dagen voor het onderzoek plaatsvindt contact op met uw aanvragend arts.
  • Eventuele overige medicijnen mag u gewoon als gebruikelijk innemen.
  • Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden af doet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop van het onderzoek

Afhankelijk van het af te beelden lichaamsdeel wordt u verzocht zich deels te ontkleden in een kleedkamer. Deze is aan de zijde van de gang af te sluiten zodat uw persoonlijke eigendommen veilig zijn.

In de onderzoekskamer wordt u gevraagd om op de onderzoekstafel te gaan liggen. Nu wordt het infuusslangetje ingebracht waardoor we het jodiumhoudend contrastmiddel inspuiten. De laborant geeft u hierover nog wat uitleg.

Tijdens het onderzoek verplaatst de onderzoekstafel een aantal keer door een korte tunnel waarbij het belangrijk is dat u stil blijft liggen.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

U kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten. Als het onderzoek voorbij is wordt het infuusslangetje verwijderd, tenzij u in het ziekenhuis opgenomen ligt.

Drink na het onderzoek 2 á 3 glazen water extra. Het contrastmiddel onttrekt namelijk vocht uit het lichaam. Door te drinken vult u dit weer aan en wordt tevens het contrastmiddel sneller uitgescheiden.

Contrastvloeistof

Het ingespoten contrastmiddel kan een warm gevoel in hoofd, keel en onderbuik veroorzaken. Dit trekt binnen enkele minuten weer weg.

In een zeldzaam geval komt het voor dat na toediening van het contrastmiddel bijwerkingen optreden, in de vorm van jeuk, bultjes of roodheid van de huid. Dit kan tot enkele uren na de scan. Neem in dit geval contact op met de afdeling spoedeisende hulp.

 

Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen of andere medicijnen? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Meld dit voor het onderzoek ook aan de laborant medische beeldvorming.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts.

Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming op de volgende locatie:

O Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1

    Radiologie, route 44, begane grond

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

    Radiologie, route 70, begane grond

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

    Nucleaire geneeskunde, route 141, eerste verdieping

 

Op ___________dag, ___-___- 20___ om ______uur.

Melden

Meldt u zich vijftien minuten voor het onderzoek aan de balie medische beeldvorming.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming via onderstaand telefoonnummer.

Locaties afdeling medische beeldvorming

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44 op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde, route 141 op de eerste verdieping Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

 

Telefoonnummer: 088 - 70 68 550

Openingstijden: 08.00 - 17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

06/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?