De Maag-Darm-Leververpleegkundige

In deze folder leest u meer over het werk en de bereikbaarheid van de MDL-verpleegkundige. Samen met de MDL-arts informeert, adviseert en begeleidt zij u bij uw aandoening.

Inleiding

U bent onder behandeling van de Maag-Darm-Leverarts (MDL-arts). Om u zo goed mogelijk te informeren, adviseren en begeleiden bij uw aandoening werkt de MDL-arts samen met de Maag-Darm-Leververpleegkundige (MDL-verpleegkundige). In deze folder geven wij u informatie over het werk en de bereikbaarheid van de MDL-verpleegkundige.

De MDL-verpleegkundige

De MDL-verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg van patiënten die een maag- darm- of leveraandoening hebben. Dit kan de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of een leveraandoening zijn.

De MDL-arts heeft u informatie gegeven over uw aandoening. De ervaring in ons ziekenhuis is dat de patiënten en hun naasten vaak behoefte hebben aan meer informatie en begeleiding. De MDL-verpleegkundige kan u informatie en advies geven en uw vragen beantwoorden over:

  •      uw aandoening;
  •      de behandeling;
  •      onderzoeken;
  •      adviezen over uw leefstijl;
  •      medicijngebruik/of het leren injecteren;
  •      voeding;
  •      omgaan met klachten en/of beperkingen;
  •      ondersteuning in de thuissituatie.

 

De MDL-verpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt bij vragen. Zij heeft regelmatig overleg met de MDL-arts. Als het nodig is verwijst zij u door naar andere hulpverleners zoals de diëtiste, psycholoog of de stomaverpleegkundige.

Het verpleegkundig MDL-spreekuur

Elke werkdag is er een MDL - verpleegkundige werkzaam. Zij houdt tussen 11:00 en 12:00u telefonisch spreekuur. Zij is dan bereikbaar op telefoonnummer 088 – 70 69 620.

Buiten dit telefonisch spreekuur neemt u voor dringende vragen contact op met de secretaresse van uw MDL - arts via onderstaand telefoonnummer.

Voor vragen kunt u ook gebruik maken van e - consult via MijnBravis.nl

Een afspraak maken 

De secretaresse van de MDL - arts maakt een afspraak voor u op het verpleegkundig spreekuur. Bent u verhinderd voor uw afspraak? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de secretaresse van uw MDL - arts via telefoonnummer: 088- 70 68 358.

 

2/20

            

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?