Dexamethason screeningtest

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling. In overleg met uw arts is besloten om de productie van het hormoon ACTH te laten meten. ACTH stimuleert de productie van het hormoon cortisol door de bijnieren. Om na te gaan of de aanmaak van cortisol niet afwijkend is, zult u een dexamethason screeningtest ondergaan. Dexamethason is een kunstmatige stof die in zijn werking overeenkomt met cortisol. Door het toedienen van deze stof gaan de bijnieren normaal gesproken minder cortisol produceren. Afwijkingen kunnen gemeten worden in het bloed. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.

Doel van het onderzoek

De dexamethason screeningtest wordt gedaan om inzicht te krijgen in de productie van het hormoon ACTH. Het hormoon ACTH wordt gemaakt in de hypofyse; een kliertje in de hersenen.

 

ACTH stimuleert de productie van het hormoon cortisol door de bijnieren. Door inname van het stofje dexamethason wordt de hypofyse geremd in het afgeven van ACTH. Dexamethason is een kunstmatige stof die in zijn werking overeenkomt met cortisol. Doordat er minder ACTH is, zullen de bijnieren ook minder cortisol maken. Dit kan worden gemeten in het bloed en op deze manier kan de arts controleren of de ACTH- en cortisolproductie op een normale manier verloopt.

Het onderzoek

U maakt voor dit onderzoek een afspraak bij het secretariaat van Accureon klinsch chemisch laboratorium via telefoonnummer 088 - 70 68 230.

De avond vóór de dag van bloedafname neemt u om 23.00 uur 1 mg dexamethason in. U heeft dit op recept van uw arts gekregen.

De volgende dag meldt u zich ’s morgens volgens afspraak tussen 8.00 - 9.00 uur bij Accureon klinisch chemisch laboratorium van het ziekenhuis. Er wordt dan bloed bij u afgenomen. De test is dan verder klaar.

Uitslag van het onderzoek

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de medewerker van het laboratorium of aan uw behandelend arts.

Accureon klinisch chemisch laboratorium, telefoonnummer 088 - 70 68 230.

 

05/23

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?