Donatiecoördinator

Inleiding

Na het invoeren van de Wet op Orgaandonatie (1 februari 1998) daalde het aantal orgaandonoren en liepen de wachtlijsten voor orgaantransplantaties op. Op initiatief van Nierstichting Nederland (NSN) en de Nierpatiëntenvereniging LVD zijn in het jaar 2000 de eerste donatiecoördinatoren in Nederlandse ziekenhuizen aangesteld. Tegenwoordig heeft bijna elk ziekenhuis een donatiecoördinator in dienst. De donatiecoördinatoren zijn meestal ervaren Intensive Care verpleegkundigen. Zij geven in het ziekenhuis voorlichting over orgaan- en weefseldonatie en proberen daarmee orgaandonaties te bevorderen.

Taken

Hoofdtaak van een donatiecoördinator is ervoor te zorgen dat medewerkers in het ziekenhuis bewust omgaan met orgaan- en weefseldonatie. Dit betekent dat bij alle patiënten die overlijden in het ziekenhuis aandacht moet zijn voor donatie en dat de medewerkers de donatieprocedures conform de Wet op Orgaandonatie uitvoeren.
Om dit te bereiken zorgt de donatiecoördinator voor:

  • Scholing van artsen en verpleegkundigen.
  • Begeleiding van artsen en verpleegkundigen bij het correct uitvoeren van de procedures.
  • Controle en registratie van de donatieprocedure.

Begeleiding nabestaanden

Een goede begeleiding van de nabestaanden van een mogelijke donor is erg belangrijk. De artsen en verpleegkundigen krijgen hierover richtlijnen van de donatiecoördinator.
Zij  kunnen zo nodig een speciale communicatietraining  volgen. Deze training is onder meer gericht op het vragen van toestemming voor donatie. De donatiecoördinator zorgt samen met de transplantatiecoördinator voor begeleiding en nazorg van de nabestaanden. 

Samenwerking

De donatiecoördinator is het centrale aanspreekpunt in het ziekenhuis voor alles wat met orgaan- en weefseldonatie te maken heeft. De donatiecoördinator werkt daarom samen met een donatiecommissie. Deze officiële ziekenhuiscommissie bestaat naast de donatiecoördinatoren uit één internist/intensivist, één anesthesist/intensivist, één neuroloog, één nefroloog, twee Spoedeisende Hulp artsen, één intensive care verpleegkundige en twee geestelijk verzorgers. De donatiecoördinator werkt ook nauw samen met de transplantatiecoördinator van een academisch ziekenhuis in de regio.
De transplantatiecoördinatoren spelen vooral een coördinerende en begeleidende rol in de uitvoering van orgaandonatieprocedures en hebben een aandeel in de scholing van artsen en verpleegkundigen. Door de intensieve samenwerking vullen de donatiecoördinatoren en transplantatiecoördinatoren elkaar uitstekend aan.

Contact

De donatiecoördinator in het Bravis ziekenhuis is te bereiken per E-mail: m.danen@bravis.nl of c.seebregts@bravis.nl

 

03/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?