Doorlichtingsonderzoek; HSG (hysterosalpingogram)

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een HSG (hysterosalpingogram) onderzoek.

Inleiding

Een HSG is een poliklinisch onderzoek van de baarmoederholte en de eileiders. Er wordt met behulp van contrastvloeistof en een röntgencamera gekeken naar de baarmoeder en de doorgankelijkheid van de eileiders. De gynaecoloog voert, met assistentie van een laborant medische beeldvorming, het onderzoek uit.

Voorbereiding op het onderzoek

Voor dit onderzoek hoeft u geen voorbereiding te volgen. Eventueel kunt u één tot twee uur vóór het onderzoek een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld naproxen 2 tabletten van 250 mg, 50 mg diclofenac of 2 tabletten van 500 mg paracetamol.

Belangrijk

  • Als u diabetes heeft en hiervoor insuline gebruikt en hierover vragen heeft in combinatie met de voorbereiding van het onderzoek, neem dan enkele dagen  voordat u begint met de voorbereiding contact op met uw diabetesverpleegkundige.

Gebruikt u voor de diabetes tabletten en heeft u hierover vragen in combinatie met  de voorbereiding van het onderzoek, neem dan enkele dagen voordat u begint met  de voorbereiding contact op met de (huis)arts die deze tabletten heeft  voorgeschreven.

  • Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden af doet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop van het onderzoek

U wordt opgehaald uit de wachtkamer. In een kleedkamer dient u het onderlichaam te ontbloten. Vervolgens komt u op de onderzoekstafel te liggen. De gynaecoloog brengt vervolgens een speculum (= spreider) in en desinfecteert de schede. Daarna brengt hij/zij een instrument met een ballonnetje net de baarmoedermond in, waarmee het contrastmiddel geleidelijk in de baarmoederholte wordt gespoten. U kunt hierbij menstruatieachtige pijn ervaren. Die duurt zo lang als het onderzoek duurt en dat is slechts enkele minuten. De pijn neemt snel af.

 

De gehele procedure duurt ongeveer 15 tot 30 minuten, het feitelijke onderzoek slechts enkele minuten. Tijdens het onderzoek worden diverse opnames gemaakt.

Na het onderzoek

U kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten. U kunt wat vage buikpijn overhouden, die in de loop van een etmaal verder afneemt.

Contrastvloeistof

Contrastvloeistof kan een allergische reactie en/of een onaangename bijwerking veroorzaken. Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen of andere medicijnen? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Meldt dit voor het onderzoek ook aan de laborant medische beeldvorming.

De uitslag

Direct na het onderzoek krijgt u van de gynaecoloog de voorlopige uitslag van het onderzoek. Van de resultaten van het onderzoek maakt de gynaecoloog met de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts.

Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming/radiologie op de volgende locatie:

 

Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

Medische Beeldvorming/Radiologie, route 70, begane grond

Op ___________dag, ___-___- 20___ om ______uur.

Melden

Meldt u zich voor het onderzoek aan de balie medische beeldvorming.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling gynaecologie. De medewerker zal met u een nieuwe afspraak inplannen. De afdeling gynaecologie is te bereiken via het volgende telefoonnummer: 088 - 70 66 600.

Locaties afdeling medische beeldvorming/radiologie

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44 op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

 

Telefoonnummer: 088 - 70 68 550

Openingstijden: 08.00-17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen

 

5/22

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?