Doorlichtonderzoek algemeen

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een onderzoek onder doorlichting. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een doorlichtonderzoek.

Een laborant medische beeldvorming of radioloog voert het onderzoek uit. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van contrastmiddel om een en ander beter in beeld te brengen.

Voorbereiding op het onderzoek

Voor dit onderzoek hoeft u geen voorbereiding te volgen.

Belangrijk

  • Bent u zwanger? Meld dit dan voor het onderzoek aan de laborant medische beeldvorming, ook als u het nog niet helemaal zeker weet. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van de zwangerschap. U vindt hierover meer informatie in de folder “Röntgenstralen en zwangerschap”.
  • Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden af doet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop van het onderzoek

Afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel moet u dit ontbloten. Tijdens het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van contrastmiddel zodat het te onderzoeken lichaamsdeel/orgaan beter in beeld gebracht kan worden. De laborant medische beeldvorming of radioloog zal u in de onderzoekskamer stap voor stap uitleg geven over het onderzoek.

Het onderzoek duurt ongeveer 15-30 minuten.

Na het onderzoek

U kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten. Heeft u contrastvloeistof gehad? Drink na het onderzoek 2 of 3 glazen water extra. Het contrastmiddel verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

Contrastvloeistof

Contrastvloeistof kan een allergische reactie en/of een onaangename bijwerking veroorzaken. Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen of andere medicijnen? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Meld dit voor het onderzoek ook aan de laborant medische beeldvorming.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die u heeft verwezen voor het onderzoek.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts.

Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming/radiologie op de volgende locatie:

 

O Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1

Medische beeldvorming/radiologie, route 44, begane grond

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

Medische beeldvorming/radiologie, route 70, begane grond

 

Op ___________dag, ___-___- 20___ om ______uur.

Melden

Meldt u zich voor het onderzoek aan de balie medische beeldvorming/radiologie.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming via onderstaand telefoonnummer.

Locaties afdeling medische beeldvorming

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44 op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

 

Telefoonnummer: 088 - 70 68 550

Openingstijden: 08.00 - 17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, de teamleider van de afdeling of de laborant. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

06/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?