Doorlichtonderzoek; mictiecystografie

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een mictiecystografie. Dit betreft een onderzoek van blaas en plasbuis. De reden voor dit onderzoek is vaak een herhaaldelijke infectie van de urinewegen. Daarbij kan gedacht worden aan het terugvloeien van de urine vanuit de blaas naar de urineleiders. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de mictiecystografie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een mictiecystografie.

De reden voor dit onderzoek is vaak een herhaaldelijke infectie van de urinewegen. Daarbij kan gedacht worden aan het terugvloeien van urine vanuit de blaas naar de urineleiders. Soms wordt dit onderzoek verricht bij verdenking op lekkages van de blaas door onder andere. een ongeval of door bijvoorbeeld ontstekingen.

Er wordt met behulp van röntgencontrastvloeistof gekeken naar de blaas en de doorgankelijkheid van de plasbuis.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog, geassisteerd door een radiodiagnostisch laborant.

Voorbereiding op het onderzoek

Voor dit onderzoek hoeft u geen voorbereiding te volgen. Neemt u wel extra ondergoed mee naar het onderzoek en eventueel een inlegger.

Belangrijk

  • Bent u zwanger? Meld dit dan voor het onderzoek aan de laborant medische beeldvorming, ook als u het nog niet helemaal zeker weet. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van de zwangerschap. U vindt hierover meer informatie in de folder “Röntgenstralen en zwangerschap”.
  • Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden af doet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop van het onderzoek

Het gebied van het uiteinde van de plasbuis wordt met een desinfecterende vloeistof gereinigd. Vervolgens wordt door de radioloog een slangetje ingebracht via de plasbuis tot in de blaas. Daarna wordt aan dit slangetje een systeem gekoppeld met een infuusfles contrastvloeistof. Met dit contrast kan de blaas zichtbaar worden gemaakt op een doorlichtfoto. Verder kan u gevraagd worden tijdens het onderzoek te hoesten en/of te persen. Er wordt dan gekeken of er contrast vanuit de blaas naar de urineleider terugloopt. Tevens wordt gecontroleerd of de blaas goed wordt leeg geplast. De laatste foto wordt gemaakt nadat de blaas zoveel mogelijk is geledigd.

 

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

U kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten. Heeft u contrastvloeistof gehad? Drink na het onderzoek 2 of 3 glazen water extra. Het contrastmiddel verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die u heeft verwezen voor het onderzoek.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts. Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming/radiologie op de volgende locatie:

 

O Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1

    Medische beeldvorming/radiologie, route 44, begane grond

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

    Medische beeldvorming/radiologie, route 70, begane grond

 

Op ___________dag, ___-___- 20___ om ______uur.

Melden

Meldt u zich voor het onderzoek aan de balie medische beeldvorming/radiologie.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming via onderstaand telefoonnummer.

Locaties afdeling medische beeldvorming

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44 op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

 

Telefoonnummer: 088 - 70 68 550

Openingstijden: 08.00-17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

06/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?