Doorlichtonderzoek; slikopname bij kinderen t/m 10 jaar

Inleiding

Uw kind is doorverwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een slikopname. Bij een slikopname wordt onder röntgendoorlichting de slokdarm en de slikactie beoordeeld. U blijft gedurende het onderzoek bij uw kind. Tijdens het onderzoek krijgt uw kind een contrastvloeistof te drinken zodat de passage in beeld kan worden gebracht.

Voorbereiding op het onderzoek

Kinderen tot 1 jaar moeten vanaf 3 uur voor het onderzoek nuchter blijven. Niet alleen omdat de maag dan niet is gevuld, maar ook omdat uw kind een beetje honger moet hebben. Zo werkt uw kind beter mee. Het is belangrijk dat u voor het onderzoek zelf iets te eten of drinken meeneemt, iets dat uw kind lekker vindt. Ook is het belangrijk dat u een flesje, drinkbekertje of lepeltje van thuis meeneemt zodat uw kind de voeding op de gebruikelijke, vertrouwde manier krijgt toegediend.

 

Oudere kinderen hoeven geen voorbereiding te volgen.

Belangrijk

  • Informatie voor ouders en verzorgers. Belangrijk is dat uw kind weet waarom het onderzoek wordt uitgevoerd. Door uw kind voor te bereiden op een onderzoek krijgt uw kind grip op de situatie. Een eerlijke voorbereiding zal de angst voor het onbekende verminderen.

Als steun mag uw kind bijvoorbeeld een favoriete knuffel meenemen!

  • Tijdens het onderzoek mag er één begeleider aanwezig zijn en deze krijgt een loodschort aan. Bent u zwanger? Meld dit dan voor het onderzoek aan de laborant medische beeldvorming, ook als u het nog niet helemaal zeker weet. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van de zwangerschap. U vindt hierover meer informatie in de folder “Rontgenstralen en zwangerschap

Verloop van het onderzoek

Beiden wordt u opgehaald uit de wachtkamer. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. In de kleedkamer wordt verzocht om uw kind deels te ontkleden. De kleedkamer is aan de zijde van de gang af te sluiten, zodat uw persoonlijke eigendommen veilig zijn.

In de onderzoekskamer wordt uw kind gevraagd om op het onderzoekstatief plaats te nemen. Tijdens het onderzoek wordt uw kind gevraagd contrastvloeistof te drinken. U mag zelf uw kind helpen met drinken en eventueel draaien. Tijdens het drinken worden er in liggende en soms in staande houding foto’s gemaakt.

Na het onderzoek

De dagelijkse bezigheden mogen weer worden hervat. Vanwege de contrastvloeistof bariumpap kan uw kind naderhand licht gekleurde ontlasting krijgen. Door extra te drinken en vezelrijk te eten verdwijnt de contrastvloeistof eerder uit het lichaam.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts. Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is: 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming/radiologie op de volgende locatie:

O Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1

    Radiologie, route 44, begane grond

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

    Radiologie, route 70, begane grond

 

Op ___________dag, ___-___- 20___ om ______uur.

Melden

Meldt u zich voor het onderzoek aan de balie medische beeldvorming/radiologie.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming via onderstaand telefoonnummer.

Locaties afdeling medische beeldvorming

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44 op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

 

Telefoonnummer: 088 - 70 68 550

Openingstijden: 08.00 - 17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

5/22

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?