Downsyndroom Team (voor ouders)

U hebt u met uw kind aangemeld voor een bezoek aan het Downsyndroom Team in het Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden uw bezoek.

Algemeen

U hebt u met uw kind aangemeld voor een bezoek aan het Downsyndroom Team in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

 

Het team bestaat uit een:

 • revalidatiearts
 • kinderarts
 • kno-arts
 • oogarts/orthoptist
 • kinderfysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • medisch maatschappelijk werkende.

 

De revalidatiearts is coördinator van het team.

Doel

Het doel van het bezoek aan het Downsyndroom Team is:

 • in kaart brengen hoe de ontwikkeling verloopt van uw kind in zijn omgeving;
 • in kaart brengen welke specialisten en/of therapeuten u met uw kind bezoekt;
 • advies geven of er verder onderzoek nodig is en zo ja, waar dit het beste kan plaatsvinden;
 • advies geven of er therapie nodig is en zo ja, welke therapie en waar deze het beste kan plaatsvinden. Als uw kind al therapie heeft, wordt bekeken of daarop aanvullingen nodig zijn.

De observatie

De observatie duurt een hele ochtend en is als volgt ingedeeld:

 

08.15 uur: inloop en introductie;

08.30-10.00 uur: eerste ronde bezoeken aan de leden van het team;

10.00-10.30 uur: pauze;

10.30-12.30 uur: tweede ronde bezoeken aan de leden van het team.

 

Daarna bespreekt het team de resultaten van de observatie van uw kind en stelt een advies op.

 

Gedurende de ochtend wordt u begeleid door een ouder van een kind met het Downsyndroom als ervaringsdeskundige en door een vrijwillig(st)er van het Bravis ziekenhuis. Gedurende de pauze kunt u naar wens ervaringen uitwisselen met de andere ouders die met hun kind het Downsyndroom Team bezoeken en informatiemateriaal raadplegen over het Downsyndroom.

De inhoud van het bezoek aan de verschillende leden van het team is afhankelijk van uw hulpvraag en van de richtlijn die de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde daarover heeft opgesteld.

Het Downsyndroom Team neemt niet de behandeling van uw kind over, het geeft naar aanleiding van uw bezoek aanbevelingen en adviezen aan u en aan de eigen behandelaars van uw kind.

 

U krijgt vooraf een vragenlijst waarin u vragen rondom uw kind en uw gezin verder kunt verduidelijken. Ook wil het team graag vooraf informatie van de artsen en/of therapeuten van uw kind opvragen. U wordt gevraagd daarvoor schriftelijk toestemming te geven.

 

Het verslag van deze ochtend wordt binnen twee weken aan u, aan de verwijzer en aan uw huisarts toegestuurd.

Hierna volgt een telefonisch contact waarbij u kunt aangeven of u nog vragen heeft over de inhoud van het verslag.

Praktisch

 • Wilt u voor het volgende zorg dragen:
 • laat uw kind kleding aantrekken waarin het zich makkelijk kan bewegen;
 • neem wat te eten en te drinken mee voor de observatie van de logopediste;
 • neem eventuele werkjes van school of peuterspeelzaal mee;
 • neem eventueel een filmpje van uw kind mee waarop vaardigheden te zien zijn die hij/zij mogelijk niet laat zien tijdens de observatie maar wel beheerst. Bijvoorbeeld praten, spelen, bewegen;
 • neem eventuele medicatie of verpakkingen daarvan mee;
 • neem een pet of een zonnebril mee (na het druppelen van de ogen heeft uw kind vaak last van het licht);
 • neem de verwijsbrief van uw eigen arts mee;
 • neem de verzekeringsgegevens van uw kind mee.

Ten slotte

Wilt u zich op de ochtend zelf om kwart over acht melden bij de receptie van de afdeling revalidatie.

Als u nog niet eerder in het Bravis ziekenhuis bent geweest, moet u zich eerst melden bij de inschrijfbalie van de receptie van de polikliniek.

 

Voor meer informatie  over een ochtend bij het Downsyndroom Team verwijzen we u graag naar een informatiefilm https://youtu.be/YkA2GWwOdrk

 

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling revalidatie van Bravis ziekenhuis, telefoonnummer: 088 – 70 68 225 of e-mail: downteam@bravis.nl

 

3/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?