Droge ogen, druppeltherapie en punctum plugjes

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat u last heeft van droge ogen. U produceert niet genoeg traanvocht of traanvocht van slechte kwaliteit om uw ogen goed vochtig te houden. Om u van dit probleem af te helpen zult u allereerst beginnen met druppeltherapie. Als na een tijd blijkt dat druppeltherapie onvoldoende helpt, kan bekeken worden of u in aanmerking komt voor het plaatsen van punctum plugjes. Punctum plugjes zijn kleine "stopjes" gemaakt van siliconen of collageen materiaal. Met het plugje wordt het afvoerkanaal van de tranen in het onderste ooglid afgesloten. In het gesprek met uw behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de druppeltherapie en de ingreep. In deze folder kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de therapie en/of ingreep.

Wat zijn droge ogen?

Sommige mensen produceren niet genoeg traanvocht of traanvocht van slechte kwaliteit om hun ogen goed vochtig te houden. Het gevolg is dat de ogen gaan branden en steken of slijm gaan afscheiden. Soms leidt dit weer tot abnormaal tranende ogen. De tranen zijn echter niet van dezelfde samenstelling als het normale vochtlaagje dat altijd over het oog moet liggen, de zogenaamde ‘traanfilm’. De overtollige tranen lossen daarom het probleem van de droge ogen niet op.

Symptomen

Typisch zijn de klachten van irritatie, een prikkelend of schurend gevoel, alsof er zandkorreltjes in het oog zitten, branderigheid, jeuk, het gevoel van zware oogleden, snel vermoeide ogen, rode ogen, pijn en overgevoeligheid voor licht kunnen ook voorkomen. Soms scheiden de ogen een slijmerig vocht af en vreemd genoeg kan het “droge” oog door irritatie soms overmatig tranen.

 

De symptomen kunnen verergeren in de wind, bij droge lucht, airconditioning (door toegenomen verdamping), geconcentreerd lezen, televisie kijken of computeren (door een verminderde knipperreflex).

Druppeltherapie

In eerste instantie bestaat de behandeling in het verbeteren van de kwaliteit van de traanfilm, het aanvullen van het traanvocht en het beschermen van het hoornvlies tegen het schuren van het bovenooglid.

Hiervoor zijn verschillende middelen beschikbaar. Meestal wordt begonnen met een druppel, bij weinig effect kan later overgegaan worden op een gel.

Het is belangrijk om te beseffen dat een druppel niet direct effect heeft en dat regelmatig druppelen voor langere tijd belangrijk is voor de therapie.

Vaak is het even zoeken naar de juiste druppelfrequentie en de juiste (combinatie) druppels en gel.

Punctum plugjes

Als na een tijd blijkt dat druppeltherapie onvoldoende helpt, kan bekeken worden of u in aanmerking komt voor het plaatsen van punctum plugjes.

Normaal worden tranen via een kleine opening in het onderste en bovenste ooglid naar het traankanaaltje afgevoerd en zo verder naar de neus. Dit traanpuntje kan (tijdelijk) met een punctum plugje dichtgemaakt worden zodat de tranen en de oogdruppels langer op het oog aanwezig blijven. Dit betekent niet dat de klachten volledig verdwijnen. De klachten kunnen wel verminderen en de druppelfrequentie kan vaak omlaag.

Wat is een punctum plugje

Punctum plugjes zijn kleine “stopjes” gemaakt van siliconen of collageen materiaal. De plugjes zien eruit als een soort kleine champagnekurkjes en zijn niet zichtbaar in het oog. Met het plugje wordt het afvoerkanaal van de tranen in het onderste ooglid afgesloten.

Het plaatsen van de plugjes gebeurt op de polikliniek. Het is nodig hier een aparte afspraak voor te maken.

Mochten de plugjes niet functioneren of in een enkel geval toch irritatie geven, kunnen ze gemakkelijk verwijderd worden.

De ingreep

De ingreep wordt gedaan op de polikliniek. Het is meestal niet nodig om het oog hiervoor te verdoven, maar vaak wordt toch vooraf een druppeltje verdoving gegeven. Vervolgens wordt met een bolletje de juiste maat gemeten (variërend van 0,4 tot 1,1 mm) en worden de plugjes geplaatst.

Na de behandeling

Na de behandeling is het belangrijk dat u de eerste 15 minuten niet in de ogen wrijft.

U ziet niet wazig en kunt direct zelf naar huis rijden. Een begeleider is daarom niet perse nodig. De veranderingen in uw druppeltherapie zullen na de behandeling met u besproken worden.

Tot slot

Het is belangrijk dat u:

  • zich stipt houdt aan de door de arts voorgeschreven controletermijnen;
  • zich stipt houdt aan het voorgeschreven medicijnenprotocol. Stop nooit zomaar zelf met druppelen.

 

Als u klachten krijgt, neem dan direct contact met ons op.

  • Polikliniek oogheelkunde 088 – 70 68 980

 

Voor spoed buiten onze werktijden kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp.

  • Spoedeisende hulp locatie Bergen op Zoom 088 – 70 67 302
  • Spoedeisende hulp locatie Roosendaal 088 – 70 68 889

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde.

 

02/19

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?