Dysartrie

Uw naaste of familielid is onder behandeling bij het Bravis ziekenhuis en heeft een beroerte gehad of een ziekte doormaakt die het spraakvermogen heeft aangetast. Deze aantasting van het spraakvermogen heet dysartrie. Het is belangrijk dat u iets af weet van dysartrie zodat u weet hoe u met de patiënt kunt omgaan. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen dysartrie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.

Inleiding

Een patiënt heeft een beroerte gehad of maakt een ziekte door die het spraakvermogen heeft aangetast. Deze aantasting van het spraakvermogen heet dysartrie. Het is belangrijk dat u iets af weet van dysartrie zodat u weet hoe u met de patiënt kunt omgaan.

Wat is dysartrie?

Als een patiënt dysartrie heeft, betekent dit dat hij moeilijkheden heeft met het spreken. De spieren van de lippen, de tong, de kaken en/of het zachte gehemelte werken niet goed meer. Daardoor kan de patiënt een onduidelijke uitspraak hebben en dus moeilijker te verstaan zijn.

De patiënt kan ook een hese of zachte stem hebben, eentonig of door de neus spreken en een gestoorde ademhaling hebben. Ook spreken sommige patiënten sneller dan men van hen gewend was.

Ook kunnen er problemen zijn met kauwen en slikken, dit gebeurt namelijk met dezelfde spieren als waarmee wordt gesproken.

Bij een beroerte is er vaak sprake van een verlamming aan één kant van het gezicht. Het gevoel in het gezicht en/of de mond kan veranderd zijn (te vergelijken met  een verdoving bij de tandarts) en de patiënt kan last hebben van speekselverlies.

 

Soms kan bij patiënten die een beroerte hebben gehad, ook het taalvermogen zijn aangetast. De patiënt begrijpt dan niet goed wat er tegen hem wordt gezegd. Ook kan hij niet goed met woorden duidelijk maken wat hij bedoelt. Dit wordt “afasie” genoemd. Het is echter belangrijk om te weten dat een patiënt met dysartrie, en/of afasie niet zijn verstand heeft verloren.

Wat doet de logopedist?

De logopedist leert de patiënt zo goed mogelijk gebruik te maken van zijn mogelijkheden om te kunnen spreken.

Er wordt aandacht besteed aan de juiste lichaamshouding tijdens het spreken, de uitspraak van woorden en zinnen,  maar ook aan een efficiënt gebruik van de uitademing en een goede stem. Als blijkt dat de patiënt ook met logopedische behandeling niet of moeizaam tot verstaanbaar spreken komt, zijn er nog andere hulpmiddelen waarmee hij toch kan communiceren. U kunt daarbij denken aan eenvoudige hulpmiddelen zoals pen en papier of een letterbord. Er zijn ook technische hulpmiddelen met uitgebreide mogelijkheden. De logopedist bekijkt samen met de patiënt en zijn naaste(n) welk het meest geschikte hulpmiddel is en leert hen met het hulpmiddel omgaan.

Communicatie

U begrijpt dat het voor de patiënt heel vervelend is als hij door mensen in zijn omgeving niet goed wordt verstaan en daardoor zijn wensen en behoeften niet duidelijk kan maken.

 

Daarom zijn hieronder adviezen op een rij gezet die er toe kunnen bijdragen dat de communicatie tussen u en de patiënt zo goed mogelijk verloopt:

 

 • Ga met de patiënt in een rustige kamer zitten of zoek een rustig plekje, zo ver mogelijk van het gesprek van anderen.
 • Zet de radio of tv uit.
 • Zorg voor een goede verlichting.
 • Ga, indien de patiënt daar geen bezwaar tegen heeft, dicht bij elkaar zitten.
 • Vergeet niet om, indien nodig, de patiënt zijn bril of gehoorapparaat aan te reiken.
 • Zorg voor goed oogcontact met de patiënt. Het zien van iemands gezicht vergemakkelijkt het begrijpen van hetgeen wordt gezegd.
 • Zeg het eerlijk als u iets niet goed heeft begrepen.
 • Als u als luisteraar niet helemaal begrepen heeft wat de patiënt bedoelt, zeg dan wat u denkt dat er gezegd is en vraag of dit klopt.
 • Zorg voor pen en papier als de patiënt onduidelijk spreekt.
 • Vraag hem in het kort op te schrijven waar het over gaat.
 • Als de patiënt moe is zal hij moeilijker spreken. Zoek, vooral voor een belangrijk gesprek, een moment nadat de patiënt heeft geslapen of gerust.

 

De volgende adviezen gelden voor veel, maar niet voor alle patiënten met een dysartrie:

 •         De patiënt spreekt meestal wat krachtiger en duidelijker als hij rechtop zit.
 •         De patiënt is meestal beter te verstaan als hij langzaam spreekt.

Route logopedist

U meldt zich voor uw afspraak bij de logopedist op locatie Roosendaal bij het paramedisch secretariaat, route 108 op de begane grond.

Op locatie Bergen op Zoom meldt u zich aan de balie van de afdeling revalidatie, route 23 op de tweede verdieping.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen?

Neem dan tijdens kantooruren telefonisch contact op met de logopedist.

Locatie Roosendaal : 088 - 70 68 225

Locatie Bergen op Zoom : 088 - 70 67 310

 

08/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?