EBUS; Endo Bronchial Ultra Sound

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling en binnenkort wordt er bij u een EBUS onderzoek verricht. Een EBUS is een onderzoek waarbij de longarts via de luchtpijp echobeelden maakt van de lymfklieren rondom de luchtwegen en tussen de longen en/of van tumorweefsel. Dit gebeurt met een dunne flexibele slang, de bronchoscoop, waar een camera en een echokop op zitten.

Inleiding

Bij een endoscopisch onderzoek wordt het functioneren van maag, darmen of longen onderzocht. Deze onderzoeken worden verricht met behulp van een endoscoop. Dit is een wendbare "slang" met een camera waardoor de specialist inwendig kan kijken.

Deze folder geeft informatie over een endoscopisch onderzoek van de longen.

U meldt zich op het scopiecentrum.

Algemene informatie

U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn.

Bij verhindering kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de polikliniek longgeneeskunde: 088 – 70 67 884.

Bij eventuele vragen kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de functieafdeling: 088 – 70 67 884.

Door de laboranten worden geen uitslagen gegeven.

Broncoscopie met echokop

Een EBUS is een onderzoek waarbij de longarts via de luchtpijp echobeelden maakt van de lymfklieren rondom de luchtwegen en tussen de longen en/of van tumorweefsel.

Dit gebeurt met een dunne flexibele slang, de bronchoscoop, waar een camera en een echokop op zitten.

 

De bronchoscoop wordt via de mond in uw luchtpijp gebracht.

 

Als het nodig is kan via de bronchoscoop weefsel uit de lymfklieren en/of uit een tumor gehaald worden.

Dit gebeurt met een dunne naald en is pijnloos.

Als de arts voldoende weefsel heeft, is het onderzoek klaar. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 45 à 60 minuten.

 

Het onderzoek vindt plaats op de endoscopieafdeling

 

U krijgt in de voorbereidingsruimte een infuusnaald ingebracht om u vlak voor het onderzoek een snelwerkend slaapmiddel (sedatie) te kunnen geven. Dit slaapmiddel wordt toegediend door een sedatie praktijk specialist.

Binnen 1 à 2 minuten wordt u slaperig.

U merkt hierdoor nagenoeg niets van het onderzoek.

Op de behandelkamer krijgt u ook een plaatselijke verdoving. De keelholte en de grote luchtwegen worden verdoofd door middel van een spray en het indruppelen van verdovingsvloeistof. Dit krijgt u voordat u gaat slapen.

De spray is bitter van smaak en uw keel gaat dikker aanvoelen. Dit is normaal. U kunt normaal blijven ademen.

U krijgt deze verdoving om hoestprikkels en braakneigingen te voorkomen.

 

Tijdens het onderzoek zijn de longarts, twee verpleegkundigen, een sedatie praktijk specialist en een laborante van het laboratorium aanwezig.

Uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed worden in de gaten gehouden. Dit is nodig vanwege het toegediende slaapmiddel.

U krijgt extra zuurstof toegediend door middel van een slangetje in de neus.

Uw luchtwegen worden niet afgesloten door de bronchoscoop. U kunt ontspannen blijven ademhalen.

Nuchter zijn

Het onderzoek kan alleen plaatsvinden als u de uren ervoor nuchter bent gebleven. Dit is zeer belangrijk om te voorkomen dat tijdens het onderzoek inhoud van uw maag via uw slokdarm in de luchtpijp en zo in uw longen terecht komt.

Het nuchter zijn houdt in:

 • U mag tot zes uur voor het onderzoek gewoon eten en drinken, daarna mag u tot 2 uur voor het onderzoek alleen nog helder drinken tot maximaal 400 ml. (water, ranja, thee of koffie zonder melk).
 • Tot twee uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niet meer roken.

Voorbereiding voor de EBUS met een kalmerend middel

 • Regel van tevoren vervoer naar huis!
 • Let op: u mag na het onderzoek niet zelf met de auto, brommer, scootmobiel of fiets rijden noch zonder begeleiding met een taxi of het openbaar vervoer naar huis gaan. U moet zich op het scopiecentrum op laten halen door één begeleider.
 • Na het onderzoek mag u niet alleen zijn. Zorg ervoor dat er de eerste 24 uur na het onderzoek een volwassene bij u is.
 • Bij gebruik van antistollingsmiddelen (Acenocoumarol, Sintrom(mitis), Marcoumar, maar ook Aspirine, Ascal, Plavix etcetera in welke dosering dan ook), is het raadzaam met de longarts te overleggen of dit al dan niet gestopt moet worden.
 • Indien u diabeet bent, dient u contact op te nemen met uw diabetesverpleegkundige of behandelend arts voor aanvang van de voorbereiding (dieet) om te overleggen of u de hoeveelheid insuline of andere diabetes medicatie (tijdelijk) moet aanpassen.
 • Bij gebruik van diuretica (plastabletten): deze neemt u na het onderzoek wanneer u goed wakker bent en weer mag drinken omdat u tijdens het onderzoek niet naar de wc kunt.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u naar de uitslaapkamer waar u in de gaten gehouden wordt en minimaal een uur verblijft.

 

U moet na het onderzoek minimaal één uur wachten met eten en drinken anders verslikt u zich omdat de keelverdoving dan nog niet uitgewerkt is.

U start met een klein slokje water. Verslikt u zich niet, dan mag u uitbreiden met drinken en vast voedsel.

Verslikt u zich wel, dan nog een extra half uur niet eten en drinken en dan opnieuw proberen.

 

U kunt last hebben van:

 • kortademigheid;
 • kriebelhoest;
 • pijnlijke keel;
 • ophoesten van bloed.

Deze verschijnselen zijn normaal en verdwijnen na een paar uur.

 

Bent u bekend met urineverlies bij hoesten? Denkt u er dan aan om extra verschoning mee te nemen.

 

U neemt contact op met de polikliniek longgeneeskunde, telefoonnummer 088 -70 67 884 bij de volgende klachten:

 • Als het bloed ophoesten na een aantal uren niet verdwenen is.
 • Bij toenemende koorts boven 38,5°C.
 • Bij toenemende benauwdheid.

Na 17.00 uur belt u met de afdeling spoedeisende hulp.

Locatie Bergen op Zoom: 088 - 70 67 302.

Locatie Roosendaal: 088 - 70 68 889.

 

De uitslag van het onderzoek (verkregen lymfkliermateriaal) krijgt u tijdens de controleafspraak met de arts. Uw arts bespreekt dan met u de resultaten van dit onderzoek en de eventuele behandeling.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek uw probleem niet op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau.

Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

01/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?