Echografie van de bovenbuik

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een echografie van de bovenbuik. Een laborant medische beeldvorming en/of radioloog voert het onderzoek uit.

Voorbereiding op het onderzoek

Om een zo goed mogelijk resultaat van het onderzoek te krijgen, is het belangrijk dat u vanaf drie uur voor het onderzoek niets meer eet, drinkt of rookt. Eventuele noodzakelijke medicijnen mag u met een slokje water innemen.

Kinderen tot tien jaar hoeven niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Zij mogen gewoon eten en drinken.

Belangrijk

  • Als u diabetes heeft en hiervoor insuline gebruikt en hierover vragen heeft in combinatie met de voorbereiding van het onderzoek, neem dan enkele dagen voordat u begint met de voorbereiding contact op met uw diabetesverpleegkundige.

Gebruikt u voor de diabetes tabletten en heeft u hierover vragen in combinatie met de voorbereiding van het onderzoek, neem dan enkele dagen voordat u begint met de voorbereiding contact op met de (huis)arts die deze tabletten heeft voorgeschreven.

  • Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden af doet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop van het onderzoek

U wordt opgehaald uit de wachtkamer door een laborant medische beeldvorming of een doktersassistente, die u begeleidt naar de kleedruimte. Afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel zult u een deel van uw kleding moeten uitdoen. Dames moeten meestal ook de bh uittrekken.

De laborant medische beeldvorming of de doktersassistente zal u uitleg geven over het onderzoek. Er zal van de bovenbuik een echografie worden gemaakt door een laborant medische beeldvorming en/of radioloog.

 

Een echografie is een onderzoek waarbij met behulp van onhoorbare geluidsgolven, een beeld wordt verkregen van de inwendige organen.

Tijdens de echo ligt u op een onderzoekstafel. Er wordt een gel op de huid aangebracht. Door deze gel is er een goed contact tussen de huid en de echokop van het echografieapparaat. Vervolgens beweegt de laborant medische beeldvorming of radioloog de echokop over de huid boven het te onderzoeken orgaan en legt hiervan een aantal beelden vast.

Bij de meeste mensen is “echografie” bekend als onderzoek tijdens de zwangerschap. Andere lichaamsdelen kunnen echter ook met echografie onderzocht worden.

 

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

U kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die u heeft verwezen voor het onderzoek.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts. Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming/radiologie is op werkdagen te bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming/radiologie op de volgende locatie:

O Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1

    Medische beeldvorming/radiologie, route 44 begane grond

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

    Medische beeldvorming/radiologie, route 70 begane grond

 

O Polikliniek Etten-Leur, Schoonhout 215, begane grond

 

Op _______________dag, ____ - ____ 20 ___ om ______uur.

 

Voor dit onderzoek moet u altijd een afspraak maken.

Melden

Meldt u zich voor het onderzoek aan de balie van de afdeling medische beeldvorming/radiologie.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming via onderstaand telefoonnummer.

Locaties afdeling medische beeldvorming/radiologie, echografie

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44 op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT, Bergen op Zoom

Openingstijden echografie: 08.15 – 16.45 uur.

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

Openingstijden echografie: 08.15 – 16.45 uur.

 

Polikliniek Etten-Leur

Afdeling medische beeldvorming/radiologie op de begane grond

Schoonhout 215

4872 MC Etten-Leur

Openingstijden echografie: 08.00 - 12.00 uur op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend.

 

Telefoonnummer: 088 – 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of de laborant medische beeldvorming. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

1/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?